Elektroenergetyka

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na konferencji „Śląski Ład”

Bezpieczeństwo energetyczno-surowcowe Polski w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i Polskiego Ładu to temat konferencji “Śląski Ład”, w której 12 lipca 2021 r. uczestniczył Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podkreślił, że na bezpieczeństwo energetyczne składa się w szczególności bezpieczeństwo surowcowe i bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców.

– W odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej kluczowym wyzwaniem jest budowa nowego systemu elektroenergetycznego. Ponad 70% mocy zainstalowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym przekracza 30 lat, co wymusza odbudowę mocy i zapewnienia pokrycia wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Potrzebne są inwestycje w nowe moce energetyczne – powiedział.

Jak dodał, źródła wykorzystujące wiatr i słońce zapewniają bezemisyjne dostawy energii, a ich jednostkowy koszt zmienny jest niższy w porównaniu do technologii węglowych.

– Jednocześnie są to źródła zależne od warunków atmosferycznych, które wymagają bilansowania przez dyspozycyjne moce rezerwowe, a w przyszłości współpracy z magazynami energii. Stąd tak istotna jest przejściowa rola źródeł wykorzystujących gaz ziemny w bilansowaniu systemu, który w dalszej perspektywie będzie mógł zostać zastąpiony gazami zdekarbonizowanymi tj. biometan i wodór – wyjaśnił Wiceminister.

– Biorąc pod uwagę możliwości techniczne i ekonomiczne oraz przewidywane tempo spadku kosztów inwestycyjnych technologii, oceniamy, że działania zaplanowane w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” spowodują, że w 2030 r. jedna na trzy MWh będzie wyprodukowana z OZE, a w 2040 r. źródła zeroemisyjne będą zajmowały w strukturze mocy zainstalowanej tyle, ile dziś zajmują źródła węglowe. Kluczowa rolę w tym zakresie odegra także energetyka jądrowa – zaznaczył.

Zdaniem Wiceministra Klimatu i Środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, należy znaleźć złoty środek między bezpieczeństwem energetycznym, zapewnieniem konkurencyjności gospodarki i ochrony środowiska.

– Każda technologia ma wady i zalety.  Prognozowany bilans energetyczny, który pokazaliśmy w PEP2040 stanowi kompromis uwzględniający potrzeby i racje wszystkich stron i nie pozwoli pozostawić nikogo z tyłu – podsumował.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama