OZE

PGE Energia Odnawialna zmodernizowała System Pomiarowy Elektrowni Wodnych Przepływowych SPED

Zakończyła się kompleksowa modernizacja systemu pomiarowego SPED w elektrowniach przepływowych należących do PGE Energia Odnawialna. Dzięki tej inwestycji, operatorzy elektrowni będą mogli na bieżąco monitorować  pracę hydrozespołów, zdalnie dokonywać odczytów stanu licznika  przy pomocy smartfona lub tabletu, a w przypadku awarii któregoś z urządzeń, dostaną szczegółową informację umożliwiającą podjęcie natychmiastowej interwencji.

– Modernizacja systemu SPED pozwoli operatorom elektrowni przepływowych na łatwiejszą, bardziej komfortową i bezpieczną pracę. Dzięki bieżącym odczytom obniżymy też koszty związane z nieplanowanymi przestojami i naprawami – mówi Paweł Mazurkiewicz, Wiceprezes PGE Energia Odnawialna.

System Pomiarowy Elektrowni Wodnych Przepływowych SPED został uruchomiony w PGE Energia Odnawialna ponad 15 lat temu. Jego zadaniem jest nie tylko dostarczanie podstawowych danych pomiarowych, ale również wsparcie operatora w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych.

Wraz z rozwojem technologii informatycznej, konieczna stała się modernizacja systemu. Po trwających trzy lata pracach, zaktualizowany SPED został zaimplementowany w 23 elektrowniach przepływowych należących do PGE Energia Odnawialna. Oprócz dotychczasowych funkcji związanych z monitoringiem, nowy system umożliwia pełną archiwizacje danych, obrazowanie ich w postaci obrazów sumarycznych i raportów rozliczeniowych. SPED został wzbogacony również o moduł raportowy, pozwalający na zestawienie produkcji lub zużycie energii elektrycznej w wybranym okresie czasowym wraz z możliwością eksportowania danych do zewnętrznego oprogramowania.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna SA

Działy

Reklama