Ochrona środowiska

Wrocławska KOGENERACJA wsparła zakup stacji monitoringu powietrza dla Gminy Siechnice

Już tej jesieni jakość powietrza w Gminie Siechnice będzie monitorowana dzięki szesnastu nowym telemetrycznym stacjom monitoringu, których zakup dofinansował Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. 

Stacje monitoringu powietrza zostaną rozmieszczone w kluczowych miejscach Siechnic, Świętej Katarzyny, Żernik Wrocławskich, Radwanic, Iwin oraz Groblic. Połowa z nich zainstalowana zostanie na terenie placówek oświatowych, takich jak szkoły, przedszkola i żłobek, dzięki czemu w przyszłości, za pomocą konfiguracji sprzętowo – programowej, możliwe będzie korzystanie z pozyskiwanych danych w ramach programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży.

Po instalacji, uruchomieniu i kalibracji systemu pomiarowego dane pozyskiwane ze stacji monitoringu będą udostępnione odbiorcom za pośrednictwem stron internetowych oraz darmowej aplikacji na urządzenia mobilne. Jedna ze stacji zlokalizowana zostanie na terenie Elektrociepłowni Czechnica należącej do KOGENERACJI.

– Współpracujemy z Gminą Siechnice na wielu płaszczyznach, a działania na rzecz czystego powietrza to jedno z naszych kluczowych przedsięwzięć – mówi Mariusz Michałek, Prezes KOGENERACJI. – Ogromny wpływ na poprawę powietrza będzie miała planowana przez nas budowa w Siechnicach nowoczesnej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecną jednostkę węglową. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy już niedługo będą mogli oddychać czystszym powietrzem – dodaje. 

Program pomiarowy stacji obejmować będzie ilość pyłów PM 10 i PM 2,5, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza oraz wilgotność. Dla stacji umieszczonej na terenie elektrociepłowni program pomiarowy zostanie rozszerzony o pomiary dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz tlenku węgla.

– KOGENERACJA jest firmą, która zawsze aktywnie włącza się w różnorakie działania gminy Siechnice. Wyrażam zadowolenie z faktu, że tym razem wspólnie zrealizujemy projekt z pogranicza ochrony środowiska i edukacji. Zbliża się okres jesienno-zimowy i jestem przekonany, że dane z czujników dostępne całą dobę poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną, będą uważnie śledzone i analizowane przez  mieszkańców naszej gminy. Liczę, że prezentacja danych z rozbudowanej sieci czujników trafi do świadomości części mieszkańców, zachęcając ich do zmiany źródeł ogrzewania, a ostatecznie spowoduje to  ograniczenie tzw. niskiej emisji – podkreśla Milan Ušák, Burmistrz Siechnic.

Zadanie realizowane jest przez gminę Siechnice za kwotę blisko 168 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa przy dofinansowaniu przez KOGENERACJĘ S.A. kwotą w wysokości 50 tys.000 zł.

Lista stacji monitoringu:

 • Szkoła podstawowa nr 1 w Siechnicach, ul. Szkolna 4
 • Szkoła podstawowa nr 2 w Siechnicach, ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6
 • Żłobek samorządowy w Siechnicach, ul. Mickiewicza 16
 • Przedszkole publiczne „Układanka” w Świętej Katarzynie, ul. Dąbrowskiego 3
 • Przedszkole publiczne w Żernikach Wrocławskich, ul. Kolejowa 2
 • Przedszkole publiczne „Wedanek”, ul. Wrocławska 35
 • Szkoła podstawowa w Radwanicach, ul. Szkolna 14a
 • Przedszkole publiczne w Iwinach ul. Słoneczna 18, ul. Słoneczna 18
 • Oczyszczalnia ścieków w Siechnicach, ul. Zachodnia 5, Siechnice
 • Estakada na terenie Elektrociepłowni „Czechnica”, ul. Fabryczna 22, Siechnice
 • Budynek dworca PKP w Siechnicach, ul. Kolejowa 4a, Siechnice
 • Budynek przedsiębiorstwa ESV, ul. Ciepłownicza 1A, Siechnice
 • Budynek dworca PKP w Świętej Katarzynie, ul. Kolejowa 3, Święta Katarzyna
 • Budynek Biblioteki Publicznej w Radwanicach, ul. 1-go Maja 7, Radwanice
 • Klub Osiedlowy Centrum Kultury w Radwanicach, ul. Kolejowa 8, Radwanice
 • Stacja Uzdatniania Wody, ul. Kolejowa, dz. nr 35/9 Groblice.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama