Elektroenergetyka

Spotkanie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa dostaw energii w ramach inicjatywy P-TEC

Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński współprzewodniczył drugiemu spotkaniu grupy roboczej ds. bezpieczeństwa dostaw energii w ramach Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation, P-TEC). Wideokonferencja odbyła się 10 września 2020 r.

Spotkanie P-ETC otworzył Asystent Sekretarza w Departamencie Energii USA Steven Winberg. Następnie swoje uwagi i perspektywy krajowe członków grupy roboczej przedstawili przedstawiciele resortów związanych z energia, infrastrukturą, ekonomią i klimatem Albanii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Gruzji, Ukrainy, Węgier, Bułgarii, Czarnogóry oraz Słowacji.

– Polska widzi w inicjatywie P-TEC duży potencjał w zakresie eliminacji barier w rozwoju systemów energetycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Cele inicjatywy są dobrze ukształtowane i z korzyścią mogą zostać wcielone w życie w naszym w regionie, pod warunkiem, że zaangażujemy wszystkich jej członków – podkreślił w trakcie spotkania Wiceminister Adam Guibourgé‑Czetwertyński.

Kluczowymi celami grupy roboczej ds. bezpieczeństwa dostaw energii w ramach Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) są obecnie:

  • Wspieranie rozwoju i budowy „wirtualnych gazociągów” gazu ziemnego  w Europie Środkowej i Wschodniej, które ułatwiają dystrybucję LNG (ciężarówkami, koleją lub małymi statkami) do użytkowników końcowych, poprzez budowę niezbędnej infrastruktury oraz tworzenie wspierających te działania polityk;
  • Identyfikowanie i wspieranie projektów, które zapewnią dywersyfikację dostaw gazu na Ukrainę.

Źródło: Ministerstwo Klimatu 

Działy

Reklama