CSR w Energetyce

Energa współpracuje ze szkołami w Elblągu i w Słupsku

Dwie szkoły patronackie Energi Operatora w Elblągu i Słupsku otrzymały wraz z rozpoczęciem roku szkolnego po 20 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Do placówek trafiły też środki ochrony osobistej dla uczniów: maski, rękawiczki jednorazowe oraz dozowniki i płyny do dezynfekcji rąk.

Współpraca pomiędzy Energą Operatorem a Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu oraz słupskim Zespołem Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich odbywa się już od wielu lat. Do tej pory Energa Operator ufundowała już stypendia dla ponad 70 najzdolniejszych uczniów z tych szkół na kwotę ponad 118 tys. złotych. Oprócz wsparcia finansowego uczniowie otrzymali również możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych pozwalających poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego oraz nowoczesne rozwiązania stosowane w energetyce.

Wraz z początkiem tego roku szkolnego szkoły kolejny raz mogły liczyć na wsparcie. W Elblągu symboliczny czek oraz środki ochrony osobistej przekazała na ręce dyrekcji Alicja Barbara Klimiuk, prezes Zarządu Energi Operatora, natomiast w Słupsku zrobił to Wiesław Jasiński, wiceprezes spółki.

– Współpraca ze szkołą w Elblągu jest dla nas niezwykle ważna. Uczniowie mają tu do dyspozycji klasy o profilu elektrycznym, gdzie kształcą się przyszli energetycy. Liczymy więc na to, że absolwenci szkoły będą w przyszłości pracownikami Energi Operatora. Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju edukacji właśnie w Elblągu, ułatwić nauczycielom Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług kształcenie młodzieży. Dzięki wsparciu PKN ORLEN udało się wyposażyć szkołę także w niezbędne środki ochronne – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk.

– Ze szkołą w Słupsku współpracujemy na różnych polach. Uczniowie mogą korzystać ze stypendiów czy praktyk zawodowych, które odbywają się za obopólną korzyścią – zarówno dla szkoły jak i dla Energi Operatora. Wierzymy, że w przyszłości absolwenci placówki zostaną pracownikami naszej firmy, dlatego ważne jest dla nas wspieranie jej najzdolniejszych uczniów. Dziś mamy zaszczyt przekazać kwotę 20 tys. zł na wyposażenie szkolnego laboratorium – powiedział Wiesław Jasiński.

Pomoc w ramach „Energii do Nauki”

Energa Operator wspiera szkoły w Słupsku i Elblągu w ramach programu „Energia do Nauki”, którym objętych jest już 18 szkół branżowych oraz pięć uczelni wyższych z terenu jej działania. Wspierane są nie tylko szkoły i uczelnie, ale również wyróżniający się uczniowie i studenci. Co roku nagradzanych jest ok. 180 uczniów oraz kilkunastu studentów. Energa Operator zapewnia także praktyki i staże dla ok. 100 osób.

Dziękujemy za przekazane wsparcie. Środki na zakup sprzętu komputerowego pozwolą nauczycielom jeszcze lepiej realizować zajęcia. Wielomiesięczne nauczanie zdalne pokazało, jak ważne są technologie informatyczne. Środki dezynfekcyjne pomogą nam przygotować szkołę do bezpiecznego prowadzenia zajęć – powiedziała Dorota Bajor, Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.

Współpraca w ramach utworzonej klasy patronackiej układa się bardzo dobrze od wielu lat. Uczniowie mają szansę na comiesięczne stypendia za dobre wyniki w nauce, a także nagrody rzeczowe. Jest to dla nich duża motywacja. Niezwykle cenne są również praktyki zawodowe, jakie umożliwia Energa Operator, które pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Cieszymy się z przekazanych dziś środków ochronnych, jest to znaczne wsparcie dla szkoły. Ogromną radość sprawił nam również przekazany dziś czek. Wykorzystamy środki w sposób efektywny na wyposażenie pracowni elektrycznych. Tak, aby pasja towarzyszyła nauce. Temu na pewno będą służyć pieniądze przekazane przez Energę – powiedziała Aldona Pląska, Dyrektor Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama