Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Adam Młodkowski obejmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych TGE

W dniu 3 września br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii polegającej na powołaniu w jego skład Adama Młodkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. 

Od 3 września Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. funkcjonuje w składzie: Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu; Piotr Listwoń – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych; Adam Młodkowski – Wiceprezes Zarządu Finansowych.

Adam Młodkowski

Adam Młodkowski przez wiele lat swojej kariery zawodowej związany był z sektorem bankowym, m.in. z Grupą Pekao S.A. oraz z PKO Bankiem Polskim S.A. W latach 2003-2009 był Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., który pod jego kierownictwem stał się jedną z najszybciej rozwijających się i największych firm leasingowych w Polsce.

Adam Młodkowski był także założycielem oraz Prezesem Zarządu dwóch niezależnych firm konsultingowych, zajmujących się m.in. restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz pozyskiwaniem kapitału, wycenami aktywów i doradztwem strategicznym.
W 2016 r. podjął pracę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jako Dyrektor Biura Administracyjnego a od 2018 r. był doradcą Prezesa Zarządu SGB Bank, odpowiadając za projekt reorganizacji sieci oddziałów, a następnie Dyrektorem Zarządzającym Pionem Sprzedaży w Pocztylion-Arka PTE S.A. Adam Młodkowski od stycznia 2020 r. jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej KDPW CCP.

Adam Młodkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył m.in. Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie, Studium dla Dyrektorów Finansowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, a także kurs maklerski i kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama