Ochrona środowiska

Nowy Prezes Zarządu IGEOS

XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, w dniu 3 września 2020 r. w Warszawie, dokonało wyboru Prezesa Zarządu IGEOS.

Nowym Prezesem został Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A. Józef Węgrecki.

Pan Józef Węgrecki Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.

Piastuje stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. od 23 marca 2018 r., przy czym w okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.

Uprzednio pracował w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A. na stanowisku Wiceprezesa spółki, a wcześniejsze doświadczenia w branży energetycznej zdobywał m.in. jako Prezes Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o. , Członek Zarządu ZRE Kraków i Wiceprezes Spółki Pracowniczej Remak Opole.

Pan Józef Węgrecki zastąpi na stanowisku Prezesa Zarządu IGEOS Pana Mirosława Kowalika, który przez wiele lat wspierał działania Izby i firm członkowskich oraz zabiegał o zrównoważony rozwój sektora energetycznego.

Źródło: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Działy

Reklama