Ochrona środowiska

Zakończyła się modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni. Trójmiejskie elektrociepłownie gotowe do sezonu grzewczego

Dwa miesiące trwały prace modernizacyjne Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE. Instalacja pracuje już „pełną parą”, a dzięki modernizacji, emisja tlenków siarki została zredukowana o kolejne 35%.

Uruchomione pięć lat temu Instalacje Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w elektrociepłowniach gdańskiej i gdyńskiej, których najbardziej widocznym elementem jest komin z wydobywającą się z niego parą wodną, razem z instalacjami odazotowania i elektrofiltrami oczyszczają spaliny z pyłów, tlenków azotu i tlenków siarki. Dzięki temu obie elektrociepłownie spełniają rygorystyczne unijne normy środowiskowe.

Oprócz ukończonej modernizacji IMOS, wiosną i latem w elektrociepłowniach gdańskiej i gdyńskiej odbywały się przeglądy i prace remontowo-serwisowe, potrzebne do przygotowania jednostek wytwórczych do kolejnego sezonu grzewczego. W Gdyni prowadzony był remont bloku nr 1 i nr 2, gdzie wykonano modernizację elektrofiltru w zakresie dostosowania emisji pyłu do wymogów konkluzji BAT.

W Gdańsku, oprócz instalacji odsiarczania spalin, remontowany był blok nr 3 i 4. Modernizowany jest także blok nr 5, gdzie wykonywane są jeszcze prace, poprawiające żywotność turbiny. Wymieniono elementy wysokociśnieniowe kotła i dokonano przeglądu urządzeń pomocniczych. Prowadzone są także prace na źródłach szczytowych, dostosowujące urządzenia do wymogów konkluzji BAT.

Elżbieta Kowalewska, Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła podkreśla, że wszystkie działania modernizacyjne realizujemy po to, by elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni mogły przez kolejne lata produkować dla mieszkańców jednocześnie ciepło i energię elektryczną, spełniając przy tym najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. – Przed nami intensywny czas inwestycji i stopniowe wprowadzanie paliwa niskoemisyjnego. Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także niezawodność dostaw i poprawa efektywności energetycznej –  dodaje Elżbieta Kowalewska.

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji objętych przepisami oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Konkluzje BAT, które dotyczą dużych obiektów energetycznego spalania zostały opublikowane w dniu 17 sierpnia 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przyjęty dokument znajduje zastosowanie do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie).

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama