Ciepłownictwo

PGE Toruń intensywnie działa na rynku ciepła

PGE Toruń prowadzi obecnie nie tylko prace modernizacyjne na sieci ciepłowniczej (budowa i modernizacja 5 km sieci ciepłowniczej, montaż ponad 100 indywidualnych węzłów), ale również realizuje działania związane z przyłączaniem nowych budynków do sieci ciepłowniczej, czy wprowadzeniem dla klientów nowych rozwiązań i usług, które będą wspierały efektywność dostaw ciepła.

– Pomimo trudnego dla wszystkich okresu, spowodowanego pandemią prowadzimy intensywne działania, których celem jest wprowadzenie nowych usług dla klientów, np. termowizje instalacji odbiorczych, czy pilotażowy projekt zastosowania w ponad 30 domach jednorodzinnych, tzw. podwęzłów przymieszkaniowych, które poprawią m.in. komfort korzystania z ciepłej wody i umożliwią indywidualne zarządzanie ciepłem w domu z wykorzystaniem istniejącej  infrastruktury węzła grupowego – mówi Robert Kowalski, Prezes Zarządu PGE Toruń.

W ramach tego pilotażowego projektu PGE Toruń zamontuje zarówno podwęzły przymieszkaniowe, jak też nową armaturę i dostosuje ją do istniejącej niskoparametrowej sieci osiedlowej centralnego ogrzewania. Korzyści z realizacji tego projektu to gwarancja niezawodności dostaw i znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowania.

Okres letni to czas zarówno prac modernizacyjnych, jak i inwestycyjnych (np. budowa przyłączy i montaż węzłów cieplnych) na terenie miasta, aby przyłączyć do sieci ciepłowniczej kolejne budynki, których właściciele zdecydowali się na korzystanie z ciepła sieciowego.

– W tym roku planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej blisko 40 budynków o łącznej mocy cieplnej na poziomie około 8 MWt. Są to zarówno wielorodzinne budynki mieszkalne, jak i obiekty użytkowe np. toruński basen przy ul. Bażyńskich. Część z nich to nowopowstałe obiekty, inne – to budynki właścicieli, chcących zmienić ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe. Świadczy to o coraz wyższej świadomości mieszkańców odnośnie wpływu sposobu ogrzewania na jakość powietrza – dodaje Robert Kowalski.

Największe tegoroczne planowane przyłączenia to obiekty ważne dla Torunia i mieszkańców m.in. Młyny III, należące do Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, a także hala sportowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, remontowany basen przy ul. Bażyńskich, budynki mieszkalne na osiedlu JAR, przy Szosie Lubickiej (tereny po dawnym Tormięsie) oraz kamienice na Starówce i Bydgoskim Przedmościu.  Właściciele kamienic, którzy zdecydowali się zmienić sposób ogrzewania na ekologiczne, skorzystają z dofinansowania w ramach prowadzonego przez PGE Toruń od 11 lat programu wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówce i na Bydgoskim Przedmieściu.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania niskiej emisji, pochodzącej z indywidualnych kotłowni. Dla przykładu przyłączenie do sieci ciepłowniczej 6 budynków na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu w 2019 r., przyniosło efekt ekologiczny w postaci obniżenia m.in. emisji pyłu (ponad 16 ton), tlenków siarki (o 5 ton), tlenku węgla (ponad 3 tony), tlenków azotu (o ponad 1 tonę).

PGE Toruń wprowadziła również w lipcu br. usługę dla klientów, która pozwoli oszczędzić ciepło i zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Usługa polega na wykonaniu za pomocą kamery termowizyjnej badania instalacji ciepłowniczej wewnątrz i na zewnątrz budynku. Efektem badania będzie zestaw zaleceń, co należy zrobić, aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Źródło: PGE Toruń S.A.

Działy

Reklama