Paliwa dla energetyki

PGE największym odbiorcą węgla z polskich kopalń

Ponad 90% zakontraktowanego na 2020 r. węgla kamiennego na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy PGE będzie pochodziło z Polski. W 2020 r. Grupa PGE znacząco ograniczyła zakupy węgla z importu. 

Paliwo węglowe jest najważniejszym składnikiem miksu paliwowego Grupy PGE. Konwencjonalna podstawa systemu elektroenergetycznego w Polsce musi być zapewniona, ponieważ nie ma możliwości budowy w krótkim czasie bezemisyjnego systemu energetycznego.

W sierpniu br. Zarząd PGE podjął decyzję o sprzedaży spółki PGE Paliwa (dawniej EDF Paliwa – przed przejęciem polskich aktywów EDF przez PGE w listopadzie 2017 r.). Trwa proces negocjacji z podmiotami zainteresowanymi zakupem.

Węgiel importowany przez PGE Paliwa trafia głównie do klientów zewnętrznych zainteresowanych zakupem węgla charakteryzującego się niską zawartością popiołu i siarki oraz pierwiastków chemicznych takich jak: chlor, fluor, rtęć czy azot, przy jednocześnie wysokiej wartości opałowej. Węgiel importowany przez PGE Paliwa dedykowany jest głównie dla tych odbiorców, którzy nie posiadają odpowiednich instalacji oczyszczania spalin, a wobec tego nie mogliby dotrzymać norm środowiskowych spalając węgiel o innych parametrach jakościowych.

W miksie paliwowym PGE kluczowe znaczenie zaczyna odgrywać także energia ze źródeł odnawialnych. Grupa PGE jest największym producentem „zielonej” energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych (w tym uruchomione w 2020 r. farmy Starza/Rybice i Karnice II o mocy 97 MW i zakupiona w lipcu br. farma wiatrowa Skoczykłody o mocy 36 MW), 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2322,1 MW.

PGE jest jednym z największych płatników CIT w Polsce, a z tytułu różnego rodzaju podatków Grupa Kapitałowa PGE przekazuje Skarbowi Państwa i budżetom lokalnym kwotę ponad 6 mld zł rocznie.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama