OZE

Międzynarodowe konsorcjum z Eneą Operator w składzie otrzymało grant w wysokości 3 mln euro na analizy OZE konsorcjum

Z początkiem sierpnia międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzi Enea Operator, rozpoczęło realizację projektu DRES2Market. Projekt dotyczy analizy sieci energetycznej pod kątem przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE). Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3 mln euro, a prace po stronie Enei Operator oszacowano na poziomie 550 tys. zł. Projekt zostanie w 100% dofinansowany ze środków unijnych.

Głównym celem projektu DRES2Market jest opracowanie wszechstronnego i niedrogiego podejścia ułatwiającego efektywny udział w systemie elektroenergetycznym generacji rozproszonej opartej na OZE oraz umożliwienie dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych. DRES2Market koncentruje się na pokonywaniu istniejących barier, zarówno regulacyjnych, jak i technologicznych, w rozwoju technologii OZE.

Przyłączanie odnawialnych źródeł energii do naszej sieci nie jest wyzwaniem przyszłości tylko realnym działaniem tu i teraz. Od kilku lat zmieniamy strukturę naszej sieci, dlatego jesteśmy dobrze przygotowani do tego wyzwania. Chcemy jednak mieć jak największą wiedzę na temat pracy sieci oraz możliwości optymalizacji pewnych procesów. Taka wiedzę dają nam również projekty innowacyjne w zakresie badań i rozwoju, w których aktywny udział bierze Enea Operator – powiedział Wojciech Drożdż, Wiceprezes Enei Operator ds. Innowacji i Logistyki.

­– W skład konsorcjum DRES2Market, z którym współpracujemy, wchodzą kluczowi gracze w systemowej integracji źródeł energii odnawialnej. Są to zarówno podmioty odpowiedzialne za bilansowanie, operatorzy rynku czy sieci, dostawcy technologii, prosumenci czy wreszcie instytucje badawczo-rozwojowe. Bardzo się cieszę, że dzięki naszym staraniom i skutecznemu działaniu, Enea Operator może być w tym gronie – powiedział Przemysław Starzyński, Kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych w Enei Operator.

Projekt DRES2Market jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, z którego pochodzi grant. Nie jest to pierwsze przedsięwzięcie realizowane przez Eneę Operator w ramach tego programu. W okresie od września 2017 r. do lutego 2020 r. spółka była uczestnikiem międzynarodowego projektu „Solar PV on the Distribution Grid: Smart Integrated Solutions of Distributed Generation based on solar PV, Energy storage devices and Active Demand Management”, który był również dofinansowany w ramach unijnego program Horyzont 2020.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ramach programu Unia Europejska na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania w ciągu 7 lat przeznaczyła łącznie 77 028,3 mln euro.

Źródło: Grupa Enea

Działy

Reklama