OZE

Energa inwestuje w OZE – kolejna farma fotowoltaiczna

Energa z  Grupy Orlen, rozpoczyna kolejną inwestycję w obszarze odnawialnych źródeł energii. Na terenach pokopalnianych w gminie Przykona, gdzie zbudowano nowoczesną farmę wiatrową, planowane jest wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej. Nowy projekt PV „Gryf”, o mocy 19,83 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 r.

Spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV „Gryf”.  W przypadku wygrania tegorocznej aukcji OZE inwestycja ma być oddana do eksploatacji w przyszłym roku.

Czysta energia ze słońca

Nowa farma fotowoltaiczna będzie utworzona z ok. 70 tys. paneli polikrystalicznych PV. Łączna moc wyniesie 19,83 MW. Projekt zakłada, że farma będzie eksploatowana co najmniej przez 25 lat.

– Posiadamy know-how, kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji OZE, w tym farm fotowoltaicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość oraz dynamiczne tempo wykonania tego typu instalacji wytwórczych – mówi Piotr Meler, Prezes Zarządu Energa OZE SA.

31 lipca 2020 r. spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie inwestycji na koniec 2021 r.

Nowa farma powstaje na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów (pow. turecki). Tam, gdzie wcześniej wydobywano węgiel brunatny, teraz rozwijana jest produkcja czystej energii. Dla gminy inwestycje te są szansą na zagospodarowanie pokopalnianych terenów i rozwój gospodarczy.

Lider w miksie wytwarzania z OZE

Energa konsekwentnie wzmacnia pozycję lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii pod względem udziału w miksie wytwarzania. Energa ma bogate portfolio źródeł, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. Eksploatowane są dwie farmy fotowoltaiczne, w tym jedna z największych tego typu instalacji w Polsce PV Czernikowo koło Torunia. Udział OZE w całkowitej mocy zainstalowanej floty wytwórczej Grupy Energa wynosi obecnie 39%. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych.

PKN ORLEN intensywnie rozwija segment energetyczny, zwłaszcza oparty na OZE. Dzięki nowym inwestycjom, takim jak FW Przykona oraz PV „Gryf”, PKN ORLEN, po przejęciu Grupy Energa, staje się jednym z największych w Polsce producentów energii z odnawialnych źródeł.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ok. 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2. Stanowi to ok. 24% powierzchni kraju.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama