Paliwa dla energetyki

Kolejne spotkanie zespołu ds. górnictwa

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” odbyły się rozmowy o restrukturyzacji górnictwa i przyszłości energetyki w Polsce. Posiedzeniu przewodniczył Wicepremier Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych górnictwa oraz strona rządowa. Oprócz szefa MAP obecni byli: Minister Klimatu Michał Kurtyka i  Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały uwarunkowania dotyczące rynku energetycznego oraz wyzwania w zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wysłuchano również opinii oraz oczekiwań strony społecznej. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w przyszłym tygodniu w Katowicach. Tym razem wezmą w nim udział również przedstawiciele sektora energetycznego.

– To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie. Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej do opracowania realnego planu działań, opartego na twardych przesłankach ekonomicznych. Powinny one zapewnić branży górnictwa węgla kamiennego stabilizację ekonomiczną i podstawy funkcjonowania w kolejnych latach – podkreślił Wicepremier Jacek Sasin, Szef Resortu Aktywów Państwowych.

Zespół do spraw transformacji górnictwa ma za zadanie wypracowanie szerokiego konsensusu społecznego dla koniecznych zmian w sektorze wydobywczym węgla kamiennego. Taki plan, z uwzględnieniem uwarunkowań sektora energetycznego, ma być opracowany do końca września.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Działy

Reklama