Paliwa dla energetyki

Został powołany Główny Geolog – Pełnomocnik Ministra Środowiska

Norbert Lenkiewicz, Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych został powołany na stanowisko Głównego Geologa – Pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw geologii oraz polityki surowcowej państwa.

Pełnomocnik Ministra Środowiska jest ekspertem w dziedzinie postępowań koncesyjnych i prawa geologicznego. Jego bogate doświadczenie usprawni działania Ministerstwa Środowiska w tym obszarze.

Norbert Lenkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z udziałem spółek Skarbu Państwa, przede wszystkim z sektora energetycznego.

Jako ekspert Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji w Warszawie zajmował się badaniem otoczenia prawnego właściwego dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku regulowanym oraz współpracował z organami administracji państwowej w zakresie kształtowania ram prawnych dla branży paliw.

Nowy Główny Geolog jest autorem licznych publikacji i szkoleń m.in. z zakresu nadzoru nad podmiotami koncesjonowanymi, naruszeń warunków udzielonej koncesji,  zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz kontroli i postępowań administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama