Elektroenergetyka

Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2020 r.

Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego ponownie przekroczył 200 tys. MWh, dzięki czemu łączny wolumen obrotu od początku roku wyniósł ponad 1 TWh po raz pierwszy w historii tego rynku. Poprzedni rekord padł w czerwcu 2020 r. Przez pierwsze siedem miesięcy br. wolumen obrotu wzrósł na RDB r/r 32-krotnie. Jest to zarazem prawie 6 razy więcej niż wolumen RDB w całym 2019 r. (174 527 MWh).

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2020 r. 18 987 197 MWh, co oznacza wzrost o 9,9% w stosunku do lipca 2019 r. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego ponownie przekroczył w lipcu 200 tys. MWh, dzięki czemu łączny wolumen obrotu od początku roku wyniósł ponad 1 TWh po raz pierwszy w historii tego rynku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu na poziomie 222,00 zł/MWh i jest to wzrost o 3,82 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2021 r. (BASE_Y-21) wyniosła w lipcu 239,67 zł/MWh, co stanowi wzrost o 7,06 zł/MWh względem analogicznej ceny z czerwca br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu transakcje o wolumenie 12 681 952 MWh. Oznacza to spadek r/r o 1,0%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w lipcu 29,93 zł/MWh i jest to wzrost o 1,98 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2021 r. (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w lipcu 65,13 zł/MWh, czyli o 1,46 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 1 860 289 MWh, co stanowi spadek r/r o 20,5%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 127,91 zł/MWh i oznacza to wzrost o 2,93 zł/MWh względem czerwca bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w lipcu o 90,2% r/r, do poziomu 6 625 toe. 90% wolumenu stanowił obrót instrumentem PMEF_F, którego średnia ważona cena sesyjna wyniosła 1 795,35 zł/toe (spadek względem czerwca br. o 18,86 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 989 975 MWh, co stanowi spadek o 1,3% r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,46 zł/MWh i jest to wzrost o 0,28 zł/MWh w stosunku do czerwca.

Towary rolno-spożywcze

W lipcu br. nie zawarto transakcji na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, na którym przedmiotem obrotu była pszenica. Od 12 sierpnia kolejnymi towarami notowanymi na rynku będą żyto klasy B oraz żyto klasy C.

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 18 987 197 18 868 337 17 274 508
RDB (RTG) 221 661 250 306 2 334
RDN (RTG) 2 679 341 2 568 077 2 798 820
RTPE (OTF) 16 086 194 16 049 954 14 473 354

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 12 681 952 8 295 945 12 814 292
RDBg (RTG) 372 501 291 856 208 702
RDNg (RTG) 999 624 592 752 459 744
RTPG (OTF) 11 309 827 7 411 337 12 145 846

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 1 860 289 2 442 453 2 339 069
zielone certyfikaty 1 800 285 2 378 652 2 279 382
sesje RPM (RTG) 863 798 927 521 951 708
sesje RTPM (OTF) 0 0
TP na RPM (RTG) 936 487 1 451 131 1 327 673
błękitne certyfikaty 60 004 63 801 59 687
sesje RPM (RTG) 45 657 46 886 51 056
TP na RPM (RTG) 14 347 16 916 8 631

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 6 625 15 009 67 786
sesje RPM (RTG) 6 625 13 824 56 362
TP na RPM (RTG) 0 1 185 11 424

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem 1 989 975 1 596 960 2 015 863
OZE 1 989 975 1 596 960 2 015 863
kogeneracja 0 0 0

 

Towary
rolno-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem 0 500
pszenica klasy A 0 0
pszenica klasy B 0 500
pszenica klasy C 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama