Ciepłownictwo

Na Prądniku Czerwonym bezpieczniej

Budynki na obszarze niemal 50 hektarów należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony zostały objęte programem „Ciepła woda bez piecyka” realizowanym przez PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie. Do 2030 r. mieszkańcy aż 71 budynków wielorodzinnych będą korzystali z ciepłej wody wodociągowej ogrzewanej ciepłem wyprodukowanym w krakowskiej elektrociepłowni.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Czerwony podpisały umowę kompleksową. Oznacza to, że do 2030 r. mieszkańcy wszystkich budynków należących do spółdzielni przestaną być narażeni na ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Umową zostało objętych czterdzieści dziewięć budynków, w których mieszkańcy jeszcze korzystają z piecyków gazowych. Planowana do przyłączenia moc wyniesie ok. 7,35 MWt.

PGE Energia Ciepła przeznaczy niemal dwa mln zł na realizację Programu „Ciepła woda bez piecyka” w Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony. Nasza firma dofinansowuje budowę instalacji wewnętrznej w budynkach spółdzielni. Poprzez realizację tego typu inicjatyw realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju naszej spółki i wraz z partnerami mamy realny wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Grzegorz Żebrowski, Dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

– Efektem dynamicznie rozwijającego się Programu jest zlikwidowanie prawie 50 tys. piecyków gazowych. Coraz więcej spółdzielni i wspólnot przekonuje się do zmiany systemu podgrzewania wody
i dlatego liczba wyłączanych z eksploatacji piecyków stale rośnie. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, przy jednocześnie pełnym wykorzystaniu sieci ciepłowniczej. Szacujemy, że koszt wykonania przez MPEC inwestycji wynikających z umowy z SM Prądnik Czerwony wyniesie 10-11 mln zł –
mówi Marian Łyko, Prezes Zarządu MPEC.

– Jest to bardzo ważny projekt, który w perspektywie najbliższej dekady umożliwi wszystkim mieszkańcom spółdzielni korzystanie z bezpiecznej ciepłej wody bez piecyka gazowego. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym z fundamentalnych zadań naszej spółdzielni. Warto podkreślić, że największą, a zarazem najważniejszą zaletą korzystania z ciepłej wody z sieci jest całkowite wyeliminowanie ryzyka zatrucia tlenkiem węgla, które może mieć miejsce w przypadku korzystania z piecyka gazowego – mówi Małgorzata Jaworska, Prezes Zarządu SM Prądnik Czerwony.

Na terenie objętym podpisaną umową kompleksową znajdują się również m.in.:  przedszkola, żłobek, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, Czerwonoprądnicki Dom Kultury, Śródmiejska Biblioteka Publiczna i chociaż nie są w zarządzie spółdzielni korzystają już z ciepła sieciowego.

W ubiegłym miesiącu partnerzy programu „Ciepło dla Krakowa” opublikowali „Kompendium Ciepła”, które zawiera  bogato ilustrowany zbiór podstawowych informacji dotyczących energii cieplnej dostarczanej przez miejską sieć oraz możliwości jej wykorzystania. Szczególna uwaga poświęcona jest sposobom zastępowania piecyków gazowych ciepłą wodą użytkową. Więcej informacji tutaj 

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama