CSR w Energetyce

ITPOE angażuje się w pomoc powodzianom

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy PGE, włącza się w pomoc mieszkańcom Podkarpacia poszkodowanym w czerwcowej powodzi. Instalacja będzie przyjmować i utylizować odpady o kodzie 19 12 12, które powstały z przetworzenia odpadów popowodziowych. 

W wyniku podtopień i powodzi, które miały miejsce w ostatnich dniach czerwca,  powstały odpady popowodziowe, których część zostanie poddana dalszemu przetworzeniu. Na skutek ich przetworzenia powstaną odpady nadające się do termicznego przekształcenia w instalacji ITPOE w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców poszkodowanych w skutek powodzi, a także przychylając się do prośby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zamierza zawrzeć umowę w przedmiocie przyjęcia do ITPOE w celu termicznego przetworzenia do 500 ton odpadów powstałych z przetworzenia odpadów popowodziowych.

W ten sposób rzeszowska instalacja, która należy do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy PGE, włącza się we wspólną pomoc realizowaną przez Grupę PGE dla mieszkańców Podkarpacia, którzy ucierpieli podczas klęski powodzi, często tracąc cały dobytek życia.

– Jako producent oraz dostawca energii i ciepła dla Rzeszowa, a także odbiorca i utylizator odpadów angażujemy się w pomoc mieszkańcom regionu, zwłaszcza w tak trudnych chwilach, jak klęska powodzi, która dotknęła Podkarpacie. Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest niezwykle trudna, zarówno dla mieszkańców bezpośrednio dotkniętych jej skutkami, jak i dla samorządowców, którzy wychodząc naprzeciw zaistniałym potrzebom, pragną w możliwie najbardziej efektywny sposób udzielić potrzebującym niezbędnej pomocy. Dlatego odpowiadając na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego podjęliśmy się pomocy w usuwaniu skutków podtopień i powodzi – mówi Paweł Majewski, Dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła, angażuje się w pomoc w ramach wspólnych działań Grupy PGE. W marcu 2020 r., w toku zmagania się z pandemią koronawirusa, Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zdecydował o przekazaniu środków na wsparcie szpitali, znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Pomoc otrzymało kilkanaście placówek w całej Polsce, które były wyznaczane we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pod koniec czerwca Fundacja PGE przekazała z kolei milion złotych na walkę ze skutkami powodzi na Podkarpaciu.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama