Ciepłownictwo

Jaki jest wpływ Covid-19 na rynek pomp ciepła w Polsce?

Mimo chwilowych negatywnych skutków pandemii COVID-19 branża pomp ciepła w Polsce rozwija się i z optymizmem patrzy w najbliższą przyszłość.

Z przeprowadzanych badań przez PORT PC wynika, że branża pomp ciepła w Polsce dobrze przetrwała okres pandemii oraz dostrzega dobre perspektywy wzrostu na następne półrocze 2020. Jednak w ocenie połowy firm widać sporą niepewność dotyczącą perspektywy najbliższych kilku lat.

Na początku lipca 2020 Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przeprowadziła ankietę wśród producentów i dystrybutorów pomp ciepła w Polsce na temat skutków pandemii COVID-19 i jej wpływu na rynek pomp ciepła w Polsce. W ankiecie brało udział 18 firm. Wyniki ankiet są dosyć optymistycznie. Blisko 2/3 firm nie widzi zmian lub widzi pozytywny wpływ na swoją działalność (p. rys. 1). Blisko 1/3 widzi negatywny wpływ na działalność, z czego bardzo negatywny wpływ odczuwa tylko 11% firm.

Rys. 1. Odpowiedzi na pytanie: „Jaki wpływ na działalność Państwa firmy wywarł COVID-19?”

W ciągu kilku tygodni w okresie ścisłego lockdownu w marcu 2020 nastąpił wyraźny spadek zamówień z powodu COVID-19, jednak dotyczyło to tylko połowy firm biorących udział w badaniu. Co istotne pozostałe 50% firm nie odczuło w ogóle spadku zamówień w tym czasie.

Perspektywy dotyczące II półrocza 2020

Na pytanie o perspektywy dotyczące najbliższego półrocza firmy uczestniczące w badaniu odpowiadają, że widzą je pozytywnie – łączne odpowiedzi pozytywne i bardzo pozytywne stanowią łącznie 83% (rys. 2). Tylko 17% firm widzi perspektyw jako raczej negatywne.

Na pozytywną perspektywę najbliższych miesięcy wpływają zmiany w programie „Czyste Powietrze”. W przypadku pomp ciepła o bardzo wysokiej efektywności (klasy energetyczne A++ i A+++) zwiększono intensywność dofinansowania pomp ciepła do centralnego ogrzewania wodnego do 45% zarówno w przypadku gruntowych pomp ciepła, jak i urządzeń typu powietrze/woda. Kolejnym wsparciem w programie jest fakt, że w przypadku zastosowania pomp ciepła w termomodernizacji zwiększona została granica maksymalnego dofinansowania z 20.000 do 25.000 złotych. Na rynek pomp ciepła niekorzystnie wpływa natomiast wycofanie się z finansowania nowych budynków w programie „Czyste Powietrze”, które nastąpiło na początku 2020 roku. Oznacza to, że obecnie najbardziej efektywne urządzenia grzewcze nie korzystają z żadnego wsparcia.

Rys. 2. Odpowiedzi na pytanie: „Jak przewidują Państwo drugie półrocze w przypadku Państwa firmy?”

Perspektywa najbliższych lat

Niezwykle interesujące są odpowiedzi na pytanie o perspektywy rynku w najbliższych latach. Widać tu bardzo duża niepewność w odpowiedziach. Ponad połowa (56%) odpowiedzi to „nie wiem” (rys. 3). Pokazuje to pilną potrzebę konieczności wypełnienia luki informacyjnej w zakresie planów Komisji Europejskiej w zakresie termomodernizacji i ogrzewania budynków w Unii Europejskiej. W opublikowanej na początku lipca strategii łączenia sektorów do 2050 r. Komisja Europejska wskazała na technologię pomp ciepła jako kluczową w transformacji energetycznej budynków UE. Wsparcie tej technologii pozwoli w najbardziej skuteczny sposób rozwijać efektywność energetyczną, obniżać emisje dwutlenku węgla i wspierać zastosowanie odnawialnych źródeł energii, przyczyniając się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Wg informacji PORT PC, ten kierunek będzie miał odzwierciedlenie w unijnej inicjatywie „Fala Renowacji” która zostanie ogłoszona we wrześniu 2020 r., dlatego powinien być uwzględniony w programach wsparcia takich jak „Czyste Powietrze” czy wydatkowania funduszy z nowego budżetu UE. Strategia podkreśla, iż w UE do 2030 r. udział pomp ciepła w budownictwie indywidualnym wzrośnie przeciętnie do 40%, a do 2050 r. 50-70%. Ponadto wskazuje na równie istotny potencjał pomp ciepła w budownictwie komercyjnym – w którym udział w 2030 osiągnie 65%, a do 2050 nawet 80%, ponadto zwracając na istotne znaczenie integracyjne w sieciach ciepłowniczych i przemyśle. W opublikowanym niedawno raporcie PORT PC wskazuje, iż w Polsce również będzie kontynuowany trwający od kilku lat wzrost. Obecnie wynosi on niecałe 3% wszystkich budynków jednorodzinnych, a do 2030 roku wzrośnie do poziomu 23% w prognozowanym wariancie optymistycznym. Przy zapewnieniu optymalnych warunków wsparcia sprzedaży i rozwoju technologii, liczba pracujących pomp ciepła do ogrzewania zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach jednorodzinnych w Polsce w 2030 roku może przekroczyć́ 1,7 mln sztuk. Jednak w przypadku pełnej realizacji założeń strategii KE dot. łączenia sektorów zasób urządzeń osiągnąłby liczbę ponad 2,4 mln pomp ciepła w sektorze budynków jednorodzinnych.

Oznacza to bardzo obiecujące perspektywy dla dalszego rozwoju branży pomp ciepła w Polsce. Potwierdzają to również badania rynku pomp ciepła w Polsce przeprowadzane przez PORT PC w I półroczu 2020, które wskazują we wstępnych szacunkach na ponad 50% wzrost sprzedaży pomp ciepła. W najbliższym czasie dostępne będą szczegółowe dane dotyczące rynku pomp ciepła w 1 połowie 2020 r.

Rys. 3. Odpowiedzi na pytanie: „Jaki wpływ średnio- /długo- okresowy na Państwa firmę będzie miał obecny kryzys?”

Rynek pomp ciepła w Polsce 2020 – raport PORT PC

Raport PORT PC “Scenariusze elektryfikacji ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku” dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/Raport_PORTPC_2020

Źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Działy

Reklama