Elektroenergetyka » Energa Operator wspiera rozwój województwa mazowieckiego

Energa Operator wspiera rozwój województwa mazowieckiego

28 Lip 2020 Brak komentarzy Share 'Energa Operator wspiera rozwój województwa mazowieckiego' on Facebook Share 'Energa Operator wspiera rozwój województwa mazowieckiego' on Email Share 'Energa Operator wspiera rozwój województwa mazowieckiego' on Print Friendly

Zakończyła się gruntowna przebudowa ważnej stacji Energi Operatora w województwie mazowieckim. Modernizacja Głównego Punktu Zasilania Bojanowo, znajdującego się w Sierpcu, zwiększy potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii oraz niezawodność dostaw prądu w tym regionie.

Potencjał przyłączeniowy OZE wzrósł tu o blisko 13,5 MW. Umożliwi to wydawanie warunków przyłączeniowych dla kolejnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

W wyniku prac w GPZ Bojanowo wdrożono także  następujące funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej:

  • funkcję monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją
  • funkcję bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń
  • funkcję automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej
  • funkcję optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna)

Funkcjonalności te wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale również uproszczą obsługę stacji, co przełoży się na przyśpieszony czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii w obszarze zasilania stacji Bojanowo.

Istotnym elementem prac była wymiana transformatorów mocy 110/15 kV z jednostek 10 MVA na 25 MVA. Wiązało się to z koniecznością wprowadzenia wielu zmian i przebudową już istniejącej infrastruktury – dostosowaniem rozstawu szyn, demontażem istniejących napowietrznych mostów szynowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz wybudowaniem nowego kablowego mostu 15 kV od stanowisk transformatorów do rozdzielnicy średniego napięcia.

W ramach prac wykonano konstrukcje wsporcze mocowane do ścian w komorach transformatorowych, przeznaczone pod mosty kablowe 15 kV na stanowiskach transformatorów, podłączono kable zasilające, sterownicze oraz sygnalizacyjne do transformatora i wyprowadzono sygnały z transformatora do sterowników automatyki zabezpieczeniowej.

Inwestycja w Sierpcu jest pierwszym ukończonym przez Energę Operatora projektem realizowanym przy współpracy z Ministerstwem Klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poddziałania 1.1.2. „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”). W kolejnych miesiącach ukończone zostaną projekty modernizacji stacji GPZ Nidzica, Kleczew i Grzmiąca. Przebudowa obiektu uzyskała dofinasowanie z Unii Europejskiej w kwocie 2,54 mln zł.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 28 Lip 2020 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć