Ochrona środowiska

Po szczycie UE: 30% środków na cele związane z walką ze zmianą klimatu

Po czterech dniach, wyjątkowo długiego szczytu europejskiego, premierzy państw unijnych osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu i ram finansowych na lata 2021 2027. Zgodnie z zapowiedzią uzgodniono pakiet finansowy w wysokości ponad 1,8 bln euro, w tym 750 mld euro na nadzwyczajne działania na rzecz ożywienia gospodarczego w ramach tzw. Instrumentu Nowej Generacji UE (NGEU).

Porozumienie to może zapewnić Polsce wsparcie w ramach nowej perspektywy finansowej w wysokości 775 mld zł (w cenach bieżących), z czego 623 mld zł w postaci dotacji oraz 152 mld zł w postaci niskooprocentowanych pożyczek.

Warunkiem skorzystania z dotacji będzie zrealizowanie celów pośrednich i docelowych ujętych w nowoopracowanym Krajowym Planie Odbudowy na lata 2021-2023 (dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zbudowania gospodarczej społecznej odporności), ocenionym przez Komisję Europejską i zatwierdzonym przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów. 30% środków będzie musiało być przeznaczone na realizację projektów związanych z klimatem dla osiągnięcia nowych celów klimatycznych Unii Europejskiej w perspektywie 2030 r., które zostaną zaktualizowane do końca bieżącego roku (zgodnie z porozumieniem paryskim).

Zapowiedziano ponadto wprowadzenie: opłaty nierecyklingowanych odpadów z tworzyw sztucznych, podatku węglowego (CBAM), opłaty cyfrowej, poszerzenia unijnego handlu uprawnieniami do emisji (ETS) na sektor lotniczy i morski oraz rezerwy w wysokości 5 mld euro dla wsparcia państw i sektorów gospodarki dotkniętych przez Brexit.

Przewidziano również wprowadzenie podatku od transakcji finansowych, który wykorzystany będzie do spłaty zaciągniętych przez UE pożyczek w ramach NGEU.

Źródło: Ryszard Pazdan, Ekspert BCC ds. Polityki Środowiskowej, Minister Środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Działy

Reklama