OZE

„Zieloną energię” Polacy kojarzą przede wszystkim z energią słoneczną i wiatrową

Według założeń unijnych udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski powinien wynieść w tym roku 15%. Jak wynika z raportu „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”, przygotowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS ponad 80% Polaków uważa „zieloną energię” za nowoczesną i przyszłościową. Największą barierą w rozwoju OZE w Polsce jest w ich opinii niska świadomość społeczna oraz wysokie koszty instalacji.

Z czym kojarzy się Polakom „zielona energia”? Dla 41% to przede wszystkim energia słoneczna (panele słoneczne, fotowoltaika, kolektory). Niewiele mniej, bo 38% osób wskazało na energię wiatrową (wiatraki i farmy wiatrowe). Nieco ponad jednej piątej ankietowanych (22%) „zielona energia” kojarzy się z elektrowniami wodnymi, a 20% z bioenergią.
W opinii 87% respondentów odnawialne źródła energii powinny przynosić realne korzyści każdemu mieszkańcowi Polski. Dla 82% ankietowanych OZE to nowoczesny i przyszłościowy rodzaj energii. Zdaniem ponad trzech czwartych Polaków (76%) odnawialne źródła energii, dzięki lokalnemu wytwarzaniu, zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tyle samo osób uważa, że zdecydowana większość wytwarzanej energii powinna pochodzić właśnie z OZE. Aż 69% respondentów jest przekonanych, że „zielona energia” przyczynia się redukcji globalnego ocieplenia.

Idea wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zyskuje wśród Polaków coraz większe poparcie. Zdają sobie oni bowiem sprawę z zachodzących zmian klimatycznych i konieczności przeciwdziałania im.

mówi Marcin Duma, Prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.

Nie brakuje jednak negatywnych opinii na temat „zielonej energii”. Zdaniem połowy ankietowanych (51%) OZE są drogie i nie zapewniają stabilności (37%). Jedna czwarta pytanych Polaków (26%) wyraża opinię, że energię odnawialną narzuca nam Unia Europejska i zarabiają na niej przede wszystkim zachodnie firmy. Zdaniem 44% ankietowanych podstawą naszego miksu energetycznego powinien być węgiel.

„Zielona energia” po sąsiedzku

Ankietowani byli pytani także o to, które rozwiązania w ramach „zielonej energii” najbardziej odpowiadają na potrzeby Polaków. Najwyższy odsetek odpowiedzi zyskały panele słoneczne (86%), nowoczesna i ekologiczna spalarnia śmieci (85%) oraz rozwój nowoczesnych biopaliw (84%). Powyżej 80% wskazań mają jeszcze farmy fotowoltaiczne. Coraz częściej mówi się o wykorzystaniu potencjału Morza Bałtyckiego, nie dziwi więc fakt, że wysoki odsetek, bo aż 71% Polaków uważa, że nasz kraj potrzebuje morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, a dwie trzecie respondentów nie miałoby nic przeciwko zamieszkiwaniu w jej sąsiedztwie.
A na jakie instalacje Polacy zgodziliby się w swojej okolicy? 82 proc. nie miałoby nic przeciwko punktowi ładowania samochodów elektrycznych, niewiele mniej (81%) stacji paliw z nowoczesnymi biopaliwami, a 76 proc. farmom fotowoltaicznym czy też panelom słonecznym. Najmniej przychylni jesteśmy budowie w najbliższym sąsiedztwie ekologicznej spalarni śmieci. Zgodziłoby się na to 58% ankietowanych.

Wciąż za mało wiemy

Polacy byli pytani także o przeszkody, które stoją na drodze rozwoju „zielonej energii” w naszym kraju. W opinii 37% jest to przede wszystkim niska świadomość obywatelska w zakresie zagrożeń ekologicznych i zmian klimatu. Jedna trzecia respondentów wskazuje na wysokie koszty instalacji OZE oraz brak dostatecznej wiedzy na temat korzyści płynących dla zwykłego człowieka. Taki sam odsetek ankietowanych wymienił niechęć władz do podejmowania niepopularnych decyzji, do których może należeć budowa instalacji OZE. Co ciekawe, tylko 1% Polaków uważa, że barierą jest niekorzystny wpływ „zielonej energii” na zdrowie człowieka.
Firmy z sektora odnawialnych źródeł energii postrzegane są jako nowoczesne i wyznaczające trendy (37%), zaawansowane technologicznie (34%) oraz realnie pomagające mieszkańcom kraju, w którym działają (31%).

Raport pt. „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia” został opracowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Raport powstał na podstawie zrealizowanych w czerwcu 2020 r. przez IBRiS wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI, 1100), wywiadów internetowych (CAWI) oraz metody jakościowej, przy zastosowani techniki FGI.

Partnerem raportu był PKN ORLEN.

Źródło: Instytut Badań Rynkowych i Społecznych

Działy

Reklama