Edukacja

Nowoczesne wyposażenie laboratorium od TAURONA

Nowoczesne wyposażenie laboratorium elektronicznego trafi do Technikum Elektronicznego nr 4 w Tarnowskich Górach. To kolejna proedukacyjna inicjatywa TAURONA kierowana do szkół średnich na Śląsku.

– Statystyki pokazują, że w niedalekiej przyszłości na rynku może zabraknąć specjalistów z dziedziny energetyki. Dlatego słuchamy młodego pokolenia i staramy się zapewnić im dogodne i atrakcyjne warunki rozwoju zawodowego – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes TAURON Polska Energia ds. finansów.

Od nowego roku szkolnego uczniowie klas profilowanych będą mogli korzystać ze specjalistycznych urządzeń, które ułatwią prowadzenie zajęć technicznych. W skład nowoczesnego laboratorium weszło pięć kompletnych zestawów trenażerów do ćwiczeń elektroniki cyfrowej oraz tablica multimedialna wraz z oprzyrządowaniem. Sprzęt ufundował TAURON w ramach współpracy ze szkołami branżowymi.

– Tego typu inicjatywy firm działających na Śląsku to doskonały przykład współpracy biznesu i szkolnictwa branżowego. Dziś inwestujemy w młodych ludzi, by w przyszłości ich kompetencje wzmacniały innowacyjność firm w regionie – ocenił Marcin Ślęzak, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Przekazanie laboratorium elektronicznego to kolejna proedukacyjna inicjatywa firmy. TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się aż 1300 uczniów. Najlepsi z nich mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje również zajęcia praktyczne, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Wiosną tego roku TAURON na platformie YouTube uruchomił kanał edukacyjny w ramach programu „Bezpieczniki TAURONA – włącz dla dobra dziecka”’. Można na nim znaleźć filmy dla dzieci i młodzieży, które w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawiają zagadnienia z dziedziny fizyki i energetyki. Ponad to na stronie https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/ znajdują się, m.in. gotowe scenariusze lekcji, gry online, quizy i ćwiczenia, a nawet instrukcje krok po kroku, jak w bezpieczny sposób, w domowych warunkach przeprowadzić ciekawe doświadczenia.

Co roku TAURON organizuje również konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny energetyki, zaś pod koniec kwietnia w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Krakowie ufundował dzieciom w trudnej sytuacji ekonomicznej sprzęt komputerowy, który pozwolił im na udział w lekcjach on-line.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama