Artykuły Polecane

KSIĄŻKA „Termiczne Przekształcanie Odpadów”, autorstwa prof. Grzegorza Wielgosińskiego z Politechniki Łódzkiej

SPIS TREŚCI 
Wstęp – str. 4
Odpady jako paliwo – str. 21
Regulacje prawne dotyczące spalania odpadów – str. 34
Rola spalarni w systemie gospodarki odpadami – str. 53
Historia spalania odpadów – str. 78
Technologie spalania odpadów – str. 87
Piroliza, zgazowanie, plazma – nowe technologie? – str. 98
Odzysk energii podczas spalania odpadów – str. 115
Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania odpadów – str. 134
Oczyszczanie spalin – str. 171
Odpady wtórne – str. 187
Eksploatacja spalarni odpadów – str. 209
Polskie spalarnie odpadów komunalnych – str. 226
Spalarnie odpadów przemysłowych – str. 247
Spalarnie odpadów medycznych – str. 259
Spalarnie osadów ściekowych – str. 276
Spalarnie odpadów zwierzęcych – str. 292
Paliwo z odpadów – wytwarzanie, status prawny, wykorzystanie – str. 302
Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów – str. 328
Zagadnienia obliczeniowe – str. 349
Zamiast podsumowania – str. 375

ZAMÓW KSIĄŻKĘ: https://lnkd.in/dUX__k8

KONTAKT:
biuro@nowa-energia.com.pl
tel. 32-777 43 35

Działy

Reklama