Artykuły Polecane Ciepłownictwo

Wsparcie dla kogeneracji oraz biogazowni

Jeszcze do 31 sierpnia 2020 można składać wnioski o dofinansowanie do działania: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej w ramach funduszy norweskich, czyli Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

O wsparcie mogą ubiegać się projekty dotyczące budowy nowych lub modernizacji istniejących instalacji w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji polegające na:

  • budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji;
  • zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;
  • wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;
  • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.

Do wsparcia kwalifikują się instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii oraz gazie ziemnym.

Wnioskodawcy, zatem małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację na poziomie 45%. Minimalna wartość wsparcia to 1 mln EUR, oznacza to, że wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi przekraczać ok. 9 600 000 PLN.

W obecnym naborze istnieje możliwość sfinansowania pozostałej części inwestycji do 100% kosztów kwalifikowanych w ramach preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW. Jedynie w przypadku spółek celowych, wymagany jest wkład własny w wysokości 15% w postaci kapitału podstawowego do spółki celowej.

Chcąc ubiegać się o wsparcie, Wnioskodawca musi  jedynie wykazać się środkami finansowymi na realizację projektu poza dotacją i pożyczką (np. na VAT, koszty niekwalifikowane, koszty substratów/paliwa i koszty eksploatacyjne do czasu osiągania przychodów itd.). Dokumenty takie jak decyzja środowiskowa, czy pozwolenie na budowę nie są wymagane na etapie oceny wniosków.

Prowadzony nabór wniosków to prawdopodobnie już ostatnia szansa na sfinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji projektów kogeneracyjnych, dlatego z pewnością warto podjąć decyzją o aplikowaniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym partnerem:

Anna Zrobczyńska
Doradca ds. Finansowania Inwestycji
tel. kom.: 609 029 799
e-mail: anna.zrobczynska@metropolisdg.pl

 

 

 

 

 

Źródło: METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Działy

Reklama