Edukacja

Sześciu laureatów 6. edycji Konkursu dla mediów Platynowe Megawaty

Podczas uroczystego wręczenia nagród 25 czerwca br. wyróżnienia z rąk Patronów i Partnerów Konkursu odebrali: Karolina Baca-Pogorzelska, Jakub Wiech, Tomasz Furman, Barbara Oksińska i Adrian Kowalczyk. Szósta statuetka, wyróżnienie specjalne Kapituły Konkursu, została wręczona redakcji TVP3 Katowice przez Piotra Dziadzio, Sekretarza Stanu Ministerstwa Klimatu. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli Minister Aktywów Państwowych, Minister Klimatu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami tegorocznej edycji wydarzenia były firmy: TAURON Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PKN Orlen S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz TRMEW Obrót S.A.

Na Konkurs wpłynęło aż 58 publikacji, w tym materiały audiowizualne, autorstwa 26 dziennikarzy. W trakcie burzliwych obrad Kapituły Konkursu, w której skład weszli przedstawiciele Patronów i Partnerów wydarzenia, wybrano laureatów 6. edycji plebiscytu.

– Z roku na rok obserwujemy coraz większe zaangażowanie mediów w budowę świadomości społecznej odnośnie kluczowej roli energetyki dla rozwoju naszego kraju. Rośnie nie tylko jakość materiałów prasowych, ale także profesjonalizm dziennikarzy. Z tego powodu obrady Kapituły stają się coraz trudniejsze, a jednocześnie bardziej satysfakcjonujące. Jestem przekonany, że tegoroczny wybór przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania energetyką, szczególnie że staje się ona ważną dziedziną odbudowy gospodarczej w dobie pandemii COVID-19 oraz dążeń instytucji UE do wdrożenia europejskiego zielonego ładu – powiedział Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki, Ministerstwo Klimatu, Przewodniczący Kapituły tegorocznej edycji Konkursu.

Zwycięzcami tegorocznej edycji Konkursu zostali:

  • Karolina Baca-Pogorzelska – Nagroda Główna dla Dziennikarza Roku 2019,
  • Jakub Wiech – Wyróżnienie w kategorii “Najlepsza publikacja na temat rynku energii elektrycznej w roku 2019” za analizę „Ekomaskirowka Berlina, czyli propaganda w służbie niemieckiej Energiewende” (Energetyka24.com),
  • Tomasz Furman – Wyróżnienie w kategorii “Najlepsza publikacja na temat rynku gazu w roku 2019” za artykuł „Dlaczego ceny gazu spadają” („Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”),
  • Barbara Oksińska – Wyróżnienie w kategorii “Najlepsza publikacja na temat rynku odnawialnych źródeł energii w roku 2019” za artykuł „Polska wieś tonie w oparach smogu” („Rzeczpospolita”),
  • Adrian Kowalczyk – Wyróżnienie w kategorii “Najlepszy materiał audiowizualny na temat branży energetycznej w roku 2019” za reportaż “Wirtualna energia” emitowany w ramach magazynu gospodarczego „Relacje” (TVP 3 Katowice),
  • Redakcja TVP3 Katowice – Wyróżnienie specjalne Kapituły Konkursu „za podejmowanie tematów energetycznych w programach informacyjnych”.

– Oceniając już po raz szósty materiały, zauważyliśmy, że rośnie zainteresowanie mediów tematami związanymi z czystym powietrzem czy zieloną energią. Są one ważne dla każdego z nas, niezależnie od tego, czy żyjemy w dobie pandemii, czy w „normalnych” czasach. Zauważyliśmy również, że do naszego Konkursu zgłasza się coraz więcej redakcji regionalnych, co oznacza że energetyka i jej problemy są coraz bliżej każdego człowieka. Ta sytuacja nas bardzo cieszy, ponieważ każda rzetelna publikacja prasowa, telewizyjna czy internetowa jest tak samo ważna i wartościowa – skomentował Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Konkurs dla mediów Platynowe Megawaty został zainicjowany w 2014 roku przez Towarową Giełdę Energii i skierowany jest do dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Tegoroczna edycja trwała od 6 do 29 maja i można było do niej zgłaszać publikacje na temat szeroko pojętego rynku energii, gazu i odnawialnych źródeł energii z 2019 r.

– „Platynowe Megawaty” to niezwykle wymagający konkurs, w którym liczy się rzetelność, precyzja sformułowań, wiedza i umiejętność analizy danych. Materia, z którą na co dzień mierzą się uczestniczący w konkursie przedstawiciele mediów nie jest łatwa i z góry wyklucza formułowanie prostych wniosków. Branża energetyczna to trudna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Dlatego „Platynowe Megawaty”, po raz szósty organizowane przez Towarową Giełdę Energii, są jednym z najważniejszych konkursów dla dziennikarzy ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Pisząc czy realizując materiały filmowe o wykorzystaniu energii, energetyce rozproszonej i konwencjonalnej, niezależności energetycznej, czystym powietrzu czy mobilnej rewolucji, ludzie mediów mają szansę pokazać kunszt dziennikarski poparty doświadczeniem i dogłębną znajomością rzeczy. Odbiorcy z kolei dysponują rzetelnymi materiałami w przystępnej formie prezentującymi niełatwe zagadnienia polskiej i światowej energetyki – mówi Wojciech Krysztofik, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości, Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja obiektywnego i zgodnego z zasadami etyki dziennikarstwa na najwyższym poziomie oraz szerzenie wiedzy z zakresu energetyki, gazownictwa i odnawialnych źródeł energii. O prestiżu Konkursu świadczy fakt, że co roku Patronami i Partnerami wydarzenia zostają kluczowe instytucje państwowe i firmy z branży energetycznej. Dodatkowym elementem Konkursu są warsztaty edukacyjne dla mediów organizowane przez TGE i Partnerów, w trakcie których poruszane są kluczowe tematy dotyczące szeroko pojętego rynku energii. Do tej pory do Konkursu zgłoszono 265 publikacji, a nagrody trafiły w ręce 21 dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i regionalnych.

Sylwetki zwycięzców 6. edycji Konkursu dla mediów Platynowe Megawaty:

Karolina Baca-Pogorzelska

Dziennikarka od 2007 r. zajmująca się tematyką związaną z górnictwem i energetyką. Autorka czterech książek. Za ostatnią zatytułowaną “Czarne złoto. Wojny o węgiel z Donbasu”, napisaną wraz z Michałem Potockim i podejmującą temat importu antracytu z okupowanego Donbasu otrzymała m.in. Grand Press i Nagrodę im. Dariusza Fikusa. Laureatka konkursu Dziennikarze dla Klimatu w 2018 r. oraz nagrody Osobowość Energetyki Wiatrowej PSEW za 2018 r. Z wykształcenia Karolina Baca-Pogorzelska jest inżynierem górniczym drugiego stopnia.

Jakub Wiech

Prawnik, dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24, zajmujący się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i informacyjnego. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura, nominowany do nagrody dziennikarskiej MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship, autor książki „Energiewende. Nowe niemieckie imperium”.

Tomasz Furman

Dziennikarz od kilkunastu lat związany z „Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet” oraz z „Rzeczpospolitą”. Porusza m.in. tematy dotyczące rynków: gazu, ropy, paliw, materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych i transportu. Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów doradztwa inwestycyjnego w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu, makler papierów wartościowych.

Barbara Oksińska

Dziennikarka z 13-letnim doświadczeniem, od 2011 roku związana z „Rzeczpospolitą” i „Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet”, gdzie zajmuje się m.in. branżą energetyczną, górniczą, hutniczą i chemiczną. Od dwóch lat współprowadzi program “Prosto z Parkietu” w Parkiet TV. Bliskie są jej tematy związane z wpływem gospodarki na lokalną społeczność.

Adrian Kowalczyk

Od ponad 4 lat dziennikarz oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach. Wcześniej pracował w Telewizji Zabrze oraz Agencji Imago PR. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z gospodarką oraz tematami społecznymi. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama