Ochrona środowiska

Videokonferencja Ministrów UE ds. środowiska

Inicjatywy realizowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak Plan działania gospodarki o obiegu zamkniętym i Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r., były głównymi tematami video-konferencji Ministrów UE ds. środowiska. W wydarzeniu, które odbyło się 23 czerwca br., wziął udział Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Podczas spotkania ministrowie rozmawiali też o tym jak zapewnić stabilne i perspektywiczne środowisko dla inwestycji, które przyczyniałyby się do „zielonego wzrostu” i stwarzały miejsca pracy, utrzymując w ten sposób UE na właściwej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W trakcie spotkania strona polska przedstawiła swoje stanowisko do Europejskiego Zielonego Ładu, który mimo spowodowanego przez COVID- 19 kryzysu, pozostaje dla nas ważnym kierunkiem działań ku zrównoważonej i silnej UE. Polska już teraz wspiera inwestycje, które w krótkiej perspektywie czasowej generują wzrost i jednocześnie wspierają ograniczenie emisji, tylko w ostatnim czasie na ten cel przeznaczono dodatkowe 2 mld EUR. Niemniej jednak, jak podkreślił podczas konferencji wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, realizacja zielonej i sprawiedliwej transformacji w niestabilnych czasach, będzie wymagała szczególnego zwrócenia uwagi na wymiar społeczny tego procesu. Kryzys dotyka wielu sektorów i całych regionów, stąd w działaniach antykryzysowych musimy zwrócić szczególną uwagę, aby nie tworzyć dodatkowych obciążeń dla najbiedniejszych i najbardziej wrażliwych obywateli.

– Powinniśmy przeanalizować, wszystkie możliwości wsparcia również takie jak system ETS, który powinien zostać dostosowany do obecnych i nadchodzących wyzwań, mając na uwadze wrażliwości społeczne i ekonomiczne. W tym kontekście ważne są także prace nad wprowadzeniem stosowanego na granicach mechanizmu korygującego związanego z emisją dwutlenku węgla (CBAM) – powiedział Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Polska zgadza się z Komisją Europejską, że gospodarka o obiegu zamkniętym ma potencjał sprzyjający wzrostowi i generowaniu miejsc pracy. Sprzyja także zwiększaniu odporności i tworzenia warunków do rozwoju bardziej zrównoważonej Europy.

– Konieczność przeprowadzenia transformacji powinniśmy wykorzystać do pobudzenia gospodarek państw członkowskich, zapewnienia nowych miejsc pracy i promowania wiodącej roli Europy w rozwoju zrównoważonych technologii. Jednak niskoemisyjna transformacja energetyczna, nie powinna być jedynym sposobem na wyjście z kryzysu. Nie każde państwo członkowskie będzie gotowe poradzić sobie z dodatkowym obciążeniem dla swojej gospodarki, zwłaszcza że nawet w czasach dobrobytu transformacja byłaby dla nas bardzo kosztowna – podsumował Minister Guibourgé-Czetwertyński.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama