News » Videokonferencja Ministrów UE ds. środowiska

Videokonferencja Ministrów UE ds. środowiska

25 Cze 2020 Brak komentarzy Share 'Videokonferencja Ministrów UE ds. środowiska' on Facebook Share 'Videokonferencja Ministrów UE ds. środowiska' on Email Share 'Videokonferencja Ministrów UE ds. środowiska' on Print Friendly

Inicjatywy realizowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak Plan działania gospodarki o obiegu zamkniętym i Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r., były głównymi tematami video-konferencji Ministrów UE ds. środowiska. W wydarzeniu, które odbyło się 23 czerwca br., wziął udział Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Podczas spotkania ministrowie rozmawiali też o tym jak zapewnić stabilne i perspektywiczne środowisko dla inwestycji, które przyczyniałyby się do „zielonego wzrostu” i stwarzały miejsca pracy, utrzymując w ten sposób UE na właściwej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W trakcie spotkania strona polska przedstawiła swoje stanowisko do Europejskiego Zielonego Ładu, który mimo spowodowanego przez COVID- 19 kryzysu, pozostaje dla nas ważnym kierunkiem działań ku zrównoważonej i silnej UE. Polska już teraz wspiera inwestycje, które w krótkiej perspektywie czasowej generują wzrost i jednocześnie wspierają ograniczenie emisji, tylko w ostatnim czasie na ten cel przeznaczono dodatkowe 2 mld EUR. Niemniej jednak, jak podkreślił podczas konferencji wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, realizacja zielonej i sprawiedliwej transformacji w niestabilnych czasach, będzie wymagała szczególnego zwrócenia uwagi na wymiar społeczny tego procesu. Kryzys dotyka wielu sektorów i całych regionów, stąd w działaniach antykryzysowych musimy zwrócić szczególną uwagę, aby nie tworzyć dodatkowych obciążeń dla najbiedniejszych i najbardziej wrażliwych obywateli.

– Powinniśmy przeanalizować, wszystkie możliwości wsparcia również takie jak system ETS, który powinien zostać dostosowany do obecnych i nadchodzących wyzwań, mając na uwadze wrażliwości społeczne i ekonomiczne. W tym kontekście ważne są także prace nad wprowadzeniem stosowanego na granicach mechanizmu korygującego związanego z emisją dwutlenku węgla (CBAM) – powiedział Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Polska zgadza się z Komisją Europejską, że gospodarka o obiegu zamkniętym ma potencjał sprzyjający wzrostowi i generowaniu miejsc pracy. Sprzyja także zwiększaniu odporności i tworzenia warunków do rozwoju bardziej zrównoważonej Europy.

– Konieczność przeprowadzenia transformacji powinniśmy wykorzystać do pobudzenia gospodarek państw członkowskich, zapewnienia nowych miejsc pracy i promowania wiodącej roli Europy w rozwoju zrównoważonych technologii. Jednak niskoemisyjna transformacja energetyczna, nie powinna być jedynym sposobem na wyjście z kryzysu. Nie każde państwo członkowskie będzie gotowe poradzić sobie z dodatkowym obciążeniem dla swojej gospodarki, zwłaszcza że nawet w czasach dobrobytu transformacja byłaby dla nas bardzo kosztowna – podsumował Minister Guibourgé-Czetwertyński.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Wpis został opublikowany 25 Cze 2020 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć