Paliwa dla energetyki

Terminal LNG w gazoporcie w Świnoujściu będzie rozbudowany

Gaz-System wybrał wykonawców budowy trzeciego zbiornika gazportu. Wartość inwestycji, która przekracza miliard złotych, powstaje przy wsparciu funduszy unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dofinansowanie UE dla tego projektu to 461 mln zł.

– Terminal LNG w Świnoujściu jest największym obiektem skroplonego gazu ziemnego w Europie Północnej i Europie Środkowo-Wschodniej. Jego rozbudowa to jedna ze strategicznych polskich inwestycji, która przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedziała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Polskie LNG z grupy GAZ-SYSTEM oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali umowy z konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH na wykonanie rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Umowy dotyczą wykonania rozbudowy części lądowej, a także części morskiej Terminalu LNG. Zakres umów obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlano-montażowych oraz rozruch instalacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Inwestycja będzie realizowana przez Spółkę Polskie LNG, która będzie odpowiedzialna m.in. za wybudowanie nowego zbiornika LNG i wykonanie części technologicznej nowego stanowiska statkowego. Wybudowaniem części hydrotechnicznej stanowiska statkowego, infrastruktury hydrotechnicznej oraz infrastruktury cumowniczej zajmie się Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Działy

Reklama