EkoMobility

Veolia wspiera partnerów w rozwoju zielonej elektromobilności

Z myślą o wspieraniu polskich miast w transformacji energetycznej i zmniejszeniu śladu węglowego Veolia podjęła decyzję o wsparciu inicjatyw w obszarze elektromobilności. Pierwszym krokiem w jej realizacji jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Łodzią. Veolia, jeszcze w tym roku, planuje podobne działania w innych dużych miastach – Warszawie i Poznaniu.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, rynek elektromobilności ma bardzo duży potencjał – o ile sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi w marcu 2020 r. była w skali świata o 39 proc. niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej, o tyle prognozy dla aut elektrycznych są znacznie bardziej entuzjastyczne. Szacunki Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych pokazują, że w przyszłym roku według realistycznego scenariusza, ich sprzedaż będzie trzykrotnie wyższa niż w ubiegłym i choć nie jest ona odporna na wydarzenia takie jak epidemia koronawirusa, to w mniejszym stopniu odczuje jej negatywne konsekwencje niż rynek tradycyjnych samochodów. Dodatkowo na rozwój elektromobilności wpływ ma polityka Komisji Europejskiej, która zakłada wprowadzenie kolejnych redukcji emisji dla pojazdów w 2025 i 2030 r.
Znaczenie zielonej elektromobilności dla dostosowania miast do zmian klimatu dostrzega również Veolia, która uczestniczy już w projektach transformacji energetycznej w Łodzi. Z tego powodu zdecydowała o wykorzystaniu swoich kompetencji i infrastruktury do wsparcia rozwoju tego rynku.
Veolia podpisała z Urzędem Miasta Łodzi list intencyjny o współpracy dotyczącej elektromobilności. W dokumencie obie strony deklarują współpracę dotyczącą realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w Mieście Łodzi, zgodnie z założeniami Ekopaktu dla Łodzi, w szczególności dzięki projektom mającym na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji spalin oraz hałasu w mieście, zwłaszcza poprzez rozwój elektromobilności.

– Gdy prezentowałam założenia “Ekopaktu dla Łodzi”, określiłam zadania, jakie w najbliższych latach podejmie Łódź na rzecz ochrony środowiska i dla klimatu. Już wtedy podkreślałam, że dokument będzie miał otwartą formułę. Zachęcałam przedstawicieli wszystkich środowisk do udziału w realizacji ekologicznej strategii dla Łodzi. Cieszę się, że firma Veolia zdecydowała się włączyć w nasz projekt.  Łódź nie od dziś stawia na elektromobilność. Właśnie wybraliśmy firmę, która wybuduje dla nas ponad 150 punktów ładowania aut elektrycznych na terenie całego miasta. Do końca roku chcemy mieć ich ponad 200. Łódzkie buspasy zostały oznaczone specjalnymi piktogramami, które przypominają, że auta elektroniczne też mają “przywilej” jazdy po nich. Zaś po naszych buspasach za chwilę będą jeździły również elektryczne autobusy. Jesteśmy w trakcie procedury zakupu kilkunastu takich pojazdów. Ekologiczna Łódź, ekologiczny transport to przyszłość naszego miasta – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

– Veolia Energia Łódź realizuje projekt stopniowej dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego, którego efektem będzie  ograniczanie spalania węgla w łódzkich elektrociepłowniach, a co za tym idzie osiąganie znaczących ograniczeń emisji CO2. Mając na uwadze wyzwania środowiskowe zawarte w ‘’Ekopakcie dla Łodzi’’ spółka angażuje się również w promocję rozwiązań ułatwiających i rozwijających wykorzystanie zielonej   energii z odnawialnych źródeł, jak na przykład biomasy w procesie wsparcia rozwoju elektromobilności w Łodzi – podkreśla Anna Kędziora-Szwagrzak, Prezes Zarządu Veolii Energii Łódź.

– Od ponad 20 lat wspieramy miasta w   transformacji energetycznej,   polegającej na wycofaniu  źródeł niskiej emisji. Dzisiaj elektromobilność   jest kluczowa dla pozbycia się z obszarów miejskich źródła smogu jakim jest transport oparty o paliwa naftowe. Dysponujemy odpowiednią infrastrukturą i wiedzą, dlatego wspieranie w tej kwestii naszych wieloletnich  partnerów,   jest czymś naturalnym. W ten sposób realizujemy misję Grupy Veolia, polegającą na zmniejszaniu wpływu ludzi na klimat  i środowisko – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

***
„Ekopakt dla Łodzi” obejmuje 5 głównych obszarów działania w sferze ochrony środowiska: dbałość o zieleń i maksymalne poszerzenie terenów zielonych w mieście, walkę o czyste powietrze poprzez termomodernizację oraz kompleksowy program wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, gospodarkę odpadami nie tylko poprzez selekcję i ich zagospodarowanie, ale również ograniczenie ilości produkowanych śmieci, konieczną ochronę jakości wody i budowę zbiorników retencyjnych, a przede wszystkim edukację proekologiczną we wszystkich grupach społecznych od dzieci po seniorów.www.uml.lodz.pl
Źródło: Grupa Veolia

Działy

Reklama