EkoMobility

Spotkanie Polsko-Niemieckiej Platformy ds. Elektromobilności

Wyzwania i szanse rozwoju pojazdów elektrycznych w Polsce były głównym tematem pierwszego spotkania Polsko-Niemieckiej Platformy ds. Elektromobilności. W wydarzeniu, które odbyło się 16 czerwca 2020 r., wziął udział Minister Klimatu Michał Kurtyka.

W obliczu wyzwań klimatycznych transformacja sektora transportu jest koniecznością. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez elektryfikację pojazdów, wymaga jednak współpracy na szczeblu międzynarodowym.

– Nowa dyrektywa w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, która ma zostać przedłożona przez Komisję w 2020 r., wymaga od Polski i Niemiec ścisłej współpracy. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wspólny grunt, aby zapewnić najlepsze możliwe rozwiązania dla europejskiego sektora transportu – powiedział Minister Michał Kurtyka.

– Standaryzacja ulg podatkowych w całej UE, wprowadzenie środków mających na celu wycofanie wysokoemisyjnych pojazdów z sektora transportu w UE oraz jasne regulacje, które pozwalają na bezpieczną rozbudowę i eksploatację sieci elektroenergetycznych, to kluczowe kwestie – dodał Minister.

Ponadto w kwestii współpracy międzynarodowej strona polska jest otwarta na inwestycje w zakłady produkcyjne w kraju. Jesteśmy obecnie głównym producentem akumulatorów do pojazdów elektrycznych, w tym autobusów jak i jednym z głównych producentów części zamiennych do pojazdów w UE. Posiadamy dobrze wykwalifikowany personel, sieci dystrybucyjne, doświadczenie we wspieraniu nowych inwestorów oraz atrakcyjną lokalizację w centrum globalnych łańcuchów dostaw. Doświadczenie i niezbędne do rozwoju sektora transportu aktywa sprawiają, że Polska stanowi atrakcyjne miejsce do inwestycji.

– Naszym celem jest dalszy rozwój sektora transportu. Szybkie wdrożenie pojazdów elektrycznych jest wyzwaniem, ale także doskonałą okazją, aby nadać naszym gospodarkom nowy impet i zmniejszyć ślad węglowy w sektorze transportu – powiedział Minister Michał Kurtyka.


Spotkanie zostało zorganizowane przez Forum Energii, Agora Verkehrswende i Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama