Paliwa dla energetyki

Dobre wieści dla norweskich złóż LOTOSU

Na początku ubiegłego tygodnia Equinor wraz z partnerami podjęli decyzję inwestycyjną o częściowej elektryfikacji złoża Sleipner. Przyczyni się to do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na norweskim szelfie kontynentalnym. Kilka dni później Aker BP i Equinor zawarli długo oczekiwane porozumienie komercyjne co do strategii rozwoju projektu NOAKA. Partnerem obu licencji jest LOTOS Exploration & Production Norge.

Ogłoszenie obu informacji zbiegło się z decyzją Parlamentu Norwegii, który 12 czerwca zatwierdził dodatkowe ulgi podatkowe dla sektora ropy i gazu, mające pobudzić inwestycje i chronić miejsca pracy. Wcześniej gabinet premier Erny Solberg proponował plan odroczenia podatków. Nowe przepisy nie zmuszają do odprowadzania podatku dochodowego 78% od zysków, natomiast zwiększają ulgi od nowych inwestycji, co oznacza, że zyski podlegające opodatkowaniu mogą być niższe przez kilka lat. Uchwalone regulacje obejmą projekty zatwierdzone przez rząd do końca 2023 r. Pozwolą one na zapewnienie efektywnego ekonomicznie zagospodarowania m.in. złóż NOAKA nawet w przypadku kontynuacji niskich cen ropy na rynku.

Sleipner: mniejsza emisja = wyższa efektywność

Plan elektryfikacji złoża Sleipner przyczyni się do dalszego rozwoju norweskiego szelfu kontynentalnego w kierunku zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 r. Działania te, oprócz korzyści środowiskowych, poprawią również efektywność ekonomiczną eksploatacji złoża m.in. poprzez zmniejszenie kosztów opłat za emisje. Oszczędności na emisjach ze wszystkich pól związanych z obszarem Utsira High szacuje się na ok. 1,15 mln ton CO₂ rocznie. Zgodnie z założeniami udział Sleipnera w tej redukcji wyniesie ponad 150 tys. ton CO₂ rocznie.

Rozwiązanie zakłada ułożenie nowego 28-kilometrowego kabla wysokiego napięcia od infrastruktury zlokalizowanej na złożu Sleipner do platformy znajdującej się na złożu Gina Krog (obszar Utsira High). Ta z kolei, zgodnie z wcześniej podjętą decyzją, do końca 2022 r. zostanie połączona linią wysokiego napięcia z lądem. W okresach, w których zapotrzebowanie na moc będzie większe niż wydajność zaprojektowanego rozwiązania, Sleipner będzie ten poziom uzupełniał używając, tak jak obecnie, swoich turbin gazowych.

Równolegle z podjęciem decyzji inwestycyjnej, partnerzy (Equinor, Vår Energi, LOTOS Norge i KUFPEC) złożyli władzom norweskim zaktualizowany plan zagospodarowania złoża. Equinor szacuje, że inwestycja w elektryfikację Sleipnera i Gina Krog wyniesie łącznie ok. 1,5 mld NOK (ok. 630 mln PLN).

LOTOS Norge posiada 15% udziałów w złożu Sleipner zlokalizowanym na Morzu Północnym. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P złóż Sleipner były szacowane dla udziału LOTOSU na 11,7 mln boe (z istotną przewagą gazu ziemnego – 73%). W 2019 r. średnie dzienne wydobycie ze złóż Sleipner wynosiło 11,4 tys. boe/dzień dla udziału GK LOTOS.

Elektryfikacja Slepinera fot. Equinor.jpg

Plan elektryfikacji zakładający połączenie lądu z obszarem Utsira High oraz centrum produkcyjnym Sleipner. Źródło: Equinor

Kamień milowy dla projektu NOAKA

W czwartek 11 czerwca br. Aker BP i Equinor zawarły porozumienie w sprawie warunków komercyjnych realizacji projektu NOAKA (licencji: North of Alvheim, Krafla oraz Askja). Stanowi to podstawę do rozpoczęcia prac w ramach przygotowania Planu Zagospodarowania Złóż (ang. Plan for Development and Operations, PDO). Przedłożenie PDO do zatwierdzenia władzom norweskim zakładane jest do końca 2022 r.

Rozważana koncepcja zagospodarowania złóż NOAKA zakłada platformę produkcyjną w części południowej obsługiwaną przez Aker BP, bezzałogową platformę w części północnej obsługiwaną przez Equinor oraz kilka platform satelitarnych, które umożliwią podłączenie wszystkich odkrytych złóż w obszarze. Partnerzy planują zastosować tu najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w celu zapewnienia wysokiej wydajności i niskiej emisji.

Porozumienie to jest istotnym kamieniem milowym w celu zagospodarowania złóż. NOAKA będzie jednym z kluczowych projektów rozwojowych na Szelfie Norweskim, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100%). Dla LOTOSU projekt stanowi bazę do długofalowego rozwoju w Norwegii przy współpracy z kluczowymi operatorami na szelfie – AkerBP i Equinorem.

Projekt NOAKA znajduje się na Morzu Północnym. Dotyczy zagospodarowania złóż odkrytych w obszarze na północ od  Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Rind, Fulla oraz Froy, ze średnim udziałem LOTOSU na poziomie 10% i operatorem AkerBP, w także złóż Krafla oraz Askja, w których LOTOS aktualnie nie posiada udziałów, a których operatorem jest firma Equinor.

W 2019 r. w LOTOS uczestniczył w odkryciu złoża ropy Liatarnet, będącego największym odkryciem ubiegłego roku w Norwegii, które będzie również mogło być zagospodarowane w ramach projektu NOAKA. Jego wielkość wydobywalna szacowana jest wstępnie w przedziale ok. 80-200 mln boe, co przekłada się na udział LOTOSU na poziomie ok. 8-19 mln boe. O znaczeniu tego wydarzenia świadczą statystyki, zgodnie z którymi po 2011 r. nowe odkrycia na Morzu Północnym miały średnio zaledwie 20 mln boe. Obecnie prowadzone są dalsze prace w kierunku określenia oczekiwanej wielkości zasobów i koncepcji zagospodarowania tego złoża.

***

LOTOS Exploration & Production Norge (LOTOS Norge) prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej LOTOS Upstream (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej LOTOS), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego LOTOSU na Morzu Północnym i Norweskim.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama