Paliwa dla energetyki

Ruszają negocjacje w sprawie sprzedaży TAURON Ciepło

TAURON udzielił Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu wyłączności negocjacyjnej w sprawie nabycia segmentu ciepłowniczego katowickiego koncernu. Decyzja oznacza zakończenie trwającego od 22 listopada etapu due dilligence.

– TAURON Ciepło to stabilna spółka działająca w regulowanym segmencie rynku. Jednak dziś przyspieszamy realizację Zielonego Zwrotu i wchodzimy w Odnawialne Źródła Energii. Sprzedaż segmentu ciepłowniczego ułatwi zieloną transformację  – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia–  Zakończenie badania due dilligence to istotny krok  w procesie sprzedaży aktywów TAURON Ciepło. Udzielenie wyłączności umożliwia rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z PGNiG mających na celu określenie warunków potencjalnej transakcji – dodaje Filip Grzegorczyk.

Strony zakładają, że ewentualne przejęcie kontroli przez PGNiG nad TAURON Ciepło nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

– Po przeprowadzeniu due dilligence TAURON Ciepło doszliśmy do wniosku, że ewentualne kupno aktywów tej spółki będzie wspierać realizację planów PGNiG w obszarze ciepłownictwa. Inwestycje w ciepłownictwo wpisują się w koncepcję budowy silnego koncernu multienergetycznego i dywersyfikację działalności Grupy – podkreśla Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Już teraz, poprzez PGNiG TERMIKA, jesteśmy drugim graczem na rynku ciepłowniczym w kraju i aktywnie poszukujemy możliwości wzmocnienia naszej pozycji. Jednocześnie będziemy inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach. To nie tylko zwiększy synergię tych jednostek z całą grupą, ale dostosuje rozwiązania w nich stosowane do wymogów unijnych.

O zamiarze sprzedaży segmentu ciepłowniczego TAURON poinformował w maju ubiegłego roku, podczas prezentacji założeń Zielonego Zwrotu TAURONA. Zgodnie z przyjętymi wtedy zaktualizowanymi kierunkami rozwoju, transformacja miksu energetycznego Grupy będzie wspierana optymalizacją portfela aktywów. Celem strategicznym TAURONA jest zwiększenie do dwóch trzecich udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy i redukcja o połowę emisji CO2 w perspektywie 2030 r.

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce.

Do spółki Tauron Ciepło należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. MW, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. MW.

Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. Firma ma ok. 4 tys. węzłów cieplnych i obsługuje ok. 3,5 tys. klientów takich jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Do Grupy Kapitałowej PGNiG należy już druga największa na rynku ciepłowniczym spółka – PGNiG TERMIKA – producent ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji  W zakładach PGNiG TERMIKA wytwarzanych jest 11% produkowanego w Polsce ciepła sieciowego, które dociera do mieszkańców ponad 40 miejscowości, w tym aglomeracji warszawskiej oraz Górnego Śląska. PGNiG TERMIKA wytwarza też 2% energii elektrycznej dla krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom oraz jednostkom przemysłowym. Spółka zarządza m.in. największą elektrociepłownią w Polsce i drugą w Europie (EC Siekierki).

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama