Paliwa dla energetyki

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy uruchamiają wirtualne połączenie międzysystemowe “GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO”

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz LLC “Gas TSO of Ukraine” zawarli nowe porozumienie międzyoperatorskie, które umożliwia od 1 lipca 2020 r. zastąpienie dwóch dotychczasowych  połączeń międzysystemowych – Drozdowicze i Hermanowice  jednym wirtualnym punktem – “GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO”.

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy kontynuują w ten sposób wdrażanie wymagań unijnych kodeksów sieciowych oraz zasad i praktyk biznesowych zapewniających przejrzystość i płynność w funkcjonowaniu rynku gazu.

Integracja istniejących fizycznych punktów międzysystemowych stanowi jedno z ostatnich wymagań określonych w kodeksie sieci CAM NC. W przypadku Polski i Ukrainy realizacja tych wymagań była możliwa dopiero  w 2020 r., ponieważ z początkiem tego roku w obu krajach zaczęły obowiązywać jednakowe reguły biznesowe.

Operatorzy zwracają uwagę  użytkowników sieci  na zmiany  w procesie zamawiania przepustowości, w ramach których od godziny 6:00 (CET) 1 lipca 2020 r. wnioski o rezerwację zdolności oraz nominacje / renominacje powinny być składane wyłącznie na punkt „GCP GAZ-SYSTEM / UA TSO”. Użytkownicy sieci nie będą musieli wybierać punktu, przez który powinien być realizowany przesył, a jedynie powinni określić kierunek transportu gazu (w kierunku Polski lub w kierunku Ukrainy). Dotychczas przydzielone przepustowości w punktach Drozdowicze i Hermanowice zostaną automatycznie przeniesione na przydział przepustowości w nowym punkcie „GCP GAZ-SYSTEM / UA TSO”.

Po stronie ukraińskiej taryfa za transport gazu w punktach połączeń międzysystemowych nie zmienia się i pozostaje taka sama, jak w wersji zatwierdzonej rozporządzeniem ukraińskiego regulatora nr 3013 z 24.12.2019. Po polskiej stronie stawki taryfowe za realizację przesyłu gazu w punktach połączeń międzysystemowych również pozostają na dotychczasowym poziomie.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych produktów przepustowości zostaną opublikowane na Platformie GSA.

Zgodnie z umową zawartą między Operatorem Platformy GSA a LLC “Gas TSO of Ukraine” uczestnicy rynku będą mogli zarezerwować przepustowość punktu GCP GAZ-SYSTEM / UA TSO na najbliższe lata, biorąc udział w aukcji produktów rocznych zaplanowanej na 6 lipca 2020 r., a także w kolejnych procedurach aukcyjnych dla produktów kwartalnych, miesięcznych i krótkoterminowych. Terminy i oferty poszczególnych aukcji będą dostępne na stronie Platformy GSA w zakładce Kalendarz Aukcji.

Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne na stronach Platformy GSA oraz LLC “Gas TSO of Ukraine”.

Rezerwacja przepustowości będzie odbywać się w oparciu o zasady opisane w obowiązujących w Polsce i na Ukrainie instrukcjach sieci.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych, operatorzy przeprowadzili konsultacje rynkowe trwające od 3 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r., w zakresie:

1) zasad procesu sprawdzania zgodności nominacji,

2) zasad alokacji ilości gazu,

3) procedury komunikacji w przypadku zdarzeń wyjątkowych.

Dodatkowe informacje w zakresie  konsultowanej z rynkiem umowy dotyczącej połączenia międzysystemowego “GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO” są dostępne na stronach GAZ-SYSTEM oraz Gas TSO Of Ukraine LCC.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama