Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM wprowadza nową taryfę na usługi przesyłowe

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać w GAZ-SYSTEM taryfa nr 14 dla usług przesyłania paliw gazowych.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 czerwca 2020 r. “Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 14” informujemy, iż zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opublikował na stronie www.gaz-system.pl stawki taryfowe (ceny bazowe), które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pełny tekst taryfy dostępny jest pod adresem:
https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/paliwa-gazowe/3908,Taryfy-opublikowane-w-2020-r.html

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama