Ciepłownictwo

Zmiany w zarządzie Veolii Energii Polska

Luiz Alberto Hanania został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Veolii Energii Polska. Oprócz niego do zarządu holdingu dołączą również Zofia Niebudek-Tomaszewska oraz Krzysztof Zamasz. Sławomir Burmann objął z kolei stanowisko doradcy prezesa zarządu holdingu.

Luiz Alberto Hanania, który obecnie zarządza finansami grupy na poziomie kraju oraz strefy Europy Wschodniej i Centralnej, objął rolę wiceprezesa zarządu Veolii Energii Polska i będzie pracował nad projektami transformacji grupy.
Do zarządu holdingu dołączy Krzysztof Zamasz, który obejmie funkcję dyrektora handlowego, zastępując na tym stanowisku Alexandre’a Farion. Krzysztof Zamasz jest związany z Veolią Energią Polska od sierpnia 2019 r. i pełnił kolejno funkcje:  doradcy prezesa zarządu ds. rozwoju oraz dyrektora ds. energii.
Zofia Niebudek-Tomaszewska, która do tej pory brała udział w zarządzaniu pionem operacyjnym Veolii Energii Polska, obejmie funkcję dyrektora operacyjnego w randze członka zarządu holdingu, zastępując na stanowisku Philippe’a Gastaud. Do jej odpowiedzialności będzie należało zarządzanie produkcją, dystrybucją, zakupami dla grupy oraz QHSE (Quality, Health, Safety and Environment).
Z kolei Sławomir Burmann, zajmujący się dotychczas zarządzaniem całym obszarem operacyjnym produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz siecią ciepłowniczą w Veolii Energii Łódź, dołączył do struktur holdingu i objął stanowisko doradcy prezesa zarządu Veolia Energia Polska. Do obszarów jego działalności będzie należało  przede wszystkie budowanie strategii zarządzania majątkiem operacyjnym grupy.

– Dziękuję za ogromną pracę, którą Alexandre i Philippe wykonali przez ostatnie lata, przyczyniając się do sukcesów całej Grupy Veolia w Polsce. Gratuluję również nowym członkom zarządu. Jestem przekonany, że ich kompetencje oraz znajomość organizacji – bo w końcu są to awanse wewnętrzne – pozwolą nam na skuteczną realizację strategicznych projektów, w tym tych związanych z transformacją energetyczną. Stawiamy na rozwój innowacji technologicznych oraz digitalizację procesów, aby efektywnie dopasować nasze usługi i produkty do potrzeb klientów, a firmie i naszym pracownikom zagwarantować dalszy, dynamiczny rozwój – mówi Frédéric Faroche, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

###

Luiz Hanania jest związany z Grupą Veolia od 2001 r. W Polsce pracuje  od marca 2006 r. jako dyrektor finansowy i członek zarządu i rady nadzorczej spółek Grupy. Od 2014 r. pełni funkcję dyrektora finansowego w Polsce, a od 2018 r. także dyrektora finansowego w strefie CEE. Absolwent Politechniki w Sao Paulo i Veolia Executive Seminar.

Zofia Niebudek-Tomaszewska z wykształcenia ekonomista i manager, absolwentka Reims Management School i Sorbony. W Grupie Veolia (wcześniej Dalkia Polska) od 9 lat. W latach 2012-2016 zaangażowana w rozwój projektów inwestycyjnych greenfield (jako dyr ds. rozwoju projektów przemysłowych). W latach 2016-2019 odpowiadała za obszar ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem oraz strategicznymi dla Grupy projektami (jako dyr ds  zarządzania ryzykiem i projektami). Od 2020 r. zastępca dyrektora operacyjnego Grupy. Wcześniej pracowała w  międzynarodowej firmie konsultingowo inżynieryjnej EGIS przy projektach infrastrukturalnych finansowanych przez UE, najpierw  w Paryżu, później w Warszawie, kierując polską filią.

Krzysztof Zamasz polski ekonomista, profesor Politechniki Śląskiej i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W latach w latach 2008–2012 członek zarządu Tauron Polska Energia S.A., następnie w latach 2013-2015 prezes zarządu ENEA S.A. Od 2017 do czerwca 2018 był członkiem zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Działając z ramienia Luma Holding od lipca 2018 do sierpnia 2019 r., zrealizował polski projekt inwestycyjny w Rwandzie i D.R. Konga. Od sierpnia 2019 doradca prezesa zarządu ds. rozwoju grupy Veolia, od września 2019 do maja 2020 dyrektor ds. energii w Veolia Energia Polska.

Sławomir Burmann od 1986 r. jest związany z łódzką energetyką. Pracę zaczynał w łódzkich elektrociepłowniach przechodząc przez kolejne szczeble w strukturze zawodowej i organizacyjnej Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi, a obecnie Veolii Energii Łódź. Ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Elektrycznym. W latach 1994-2006 pełnił funkcję głównego inżyniera ds. wytwarzania w elektrociepłowni EC3. Był dyrektorem elektrociepłowni EC2 i dyrektorem produkcji w Veolii Energii Łódź. Od 2013 r. pełnił funkcję członka zarządu dyrektora ds. produkcji i zarządzania majątkiem w Veolii Energii Łódź. Następnie był członkiem zarządu dyrektorem operacyjnym, a od 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora operacyjnego w Veolii Energii Łódź. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Łódź. Od 2016 r. jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Źródło: Grupa Veolia

Działy

Reklama