Elektroenergetyka

PGE najlepszym pracodawcą w branży energetycznej

W XXII edycji rankingu Lista 500, publikowanego każdego roku przez dziennik Rzeczpospolita, PGE znalazła się na czwartym miejscu wśród największych przedsiębiorstw w Polsce, a także na trzecim wśród największych pracodawców w naszym kraju.

– Miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców oraz na Liście 500 potwierdza, że PGE jest jednym z największych i najlepszych pracodawców w Polsce. PGE jest także najwyżej notowanym przedsiębiorstwem z polskiej branży energetycznej, co ugruntowuje naszą pozycję lidera tego sektora – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym krajowym przedsiębiorstwem z branży energetycznej, zatrudniającym blisko 42 tys. pracowników. Grupa realizuje szereg działań, aby zapewnić pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Dąży do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem ich wiedzy i umiejętności.  PGE jako odpowiedzialny pracodawca dba o to, aby pracownicy wszystkich spółek Grupy mieli zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.

Badanie Randstad Employer zostało przeprowadzone już po raz dziesiąty. Ankietowani odpowiadali w nim na pytania o wymarzone miejsce pracy i czynniki, które w największym stopniu wpływają na atrakcyjność pracodawcy. Tegoroczne badanie Randstad Employer Brand zostało przeprowadzone w styczniu 2020 r. W wyniku pandemii COVID-19 raport krajowy został poszerzony o dodatkowe analizy, które pomogą w przyszłości prognozować zmiany zachodzące na rynku pracy w związku z epidemią.

PGE jest liderem na krajowym rynku energii i ciepła, produkującym ok. 40 proc. energii w Polsce i zapewniającym dostawy energii elektrycznej do ponad 5,4 mln klientów. Ciepło pochodzące z elektrociepłowni Grupy trafia do blisko 2 mln klientów.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na Grupę Kapitałową PGE składa się kilkadziesiąt spółek, wśród których najważniejszymi są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Baltica odpowiedzialna za budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. W skład Grupy wchodzą ponadto spółki świadczące na jej rzecz konkretne usługi, m.in. PGE Systemy (obsługa IT) oraz PGE Synergia (obsługa księgowo-kadrowa).

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama