EkoMobility

Wiceminister Zyska o ułatwieniach prawnych dla elektromobilności

Wymagania techniczno-prawne dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych to temat webinarium, w którym udział wziął Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Spotkanie, zorganizowane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, odbyło się 21 maja 2020 r.

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska zwrócił uwagę, że od kilku lat na całym świecie można zaobserwować dynamiczny rozwój obszaru związanego z elektromobilnością.

– Rozwój elektromobilności to projekt, którego sukces jest uwarunkowany dokonaniem przeobrażeń w wielu sferach. Wymaga on jednak przede wszystkim wykreowania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje działania – powiedział.

Jak podkreślił pełnomocnik rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu podejmuje liczne działania, mające na celu stworzenie warunków i różnego rodzaju zachęt do jeszcze szybszego rozwoju tego obszaru.

– Obecnie, wspólnie z sektorem, dokonujemy ewaluacji działań związanych z elektromobilnością, zarówno w sferze regulacyjnej, jak i w kwestii finansowego wsparcia jej rozwoju – dodał.

Wiceminister Zyska poinformował, że w Ministerstwie Klimatu finalizowane są prace dotyczące ułatwień w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, jak i wsparcia dla budowy stacji ładowania.

– Trwająca sytuacja epidemiczna skutkuje pewnymi opóźnieniami, gdyż działania rządu skupione są na zwalczaniu negatywnych wpływów epidemii COVID-19 na gospodarkę. Jednak liczymy, że planowane  wsparcie będzie stanowiło pozytywny impuls dla szeroko rozumianego sektora motoryzacji. Zmiana systemu i zasad wsparcia powinna ułatwić realizacje celów w zakresie elektromobilności zaznaczył.

Jak zauważył wiceminister klimatu ustawa z dnia 12 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma za zadanie stymulować rozwój elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych w sektorze transportowym w Polsce. Zdaniem wiceministra ustawa stworzyła podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania gazem ziemnym oraz określiła zasady funkcjonowania tego rynku, w tym pozwoliła na określenie wymagań techniczny dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

– Kolejnym działaniem, które planujemy, jest rozpoczęcie prac nad projektem zmian w tej ustawie, który w dużym stopniu będzie uwzględniać postulaty sektora. Priorytety, które chcemy zawrzeć w nowelizacji ustawy, zostały przedstawione w marcu przez ministra klimatu Michała Kurtykę jako ,,dziesiątka dla elektromobilności – powiedział Wiceminister Zyska.

Planowane zmiany będą obejmować m.in.:

  • złagodzenie przepisów dotyczących stref czystego powietrza;
  • dookreślenie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie przeprowadzania kontroli;
  • wprowadzenie ułatwień w procedurach planowania i projektowania stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych;
  • zwolnienie pojazdów niskoemisyjnych z opłat drogowych;
  • doprecyzowanie definicji stacji ładowania oraz ułatwienia w zakresie ich budowy;
  • wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie wynajmu krótkoterminowego wynajmu samochodów (usługa współdzielenia, carsharing).

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama