Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

TAURON rusza z wymianą liczników na urządzenia zdalnego odczytu

TAURON rozpoczął szeroką akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, wymianie ma ulec 120 tys. urządzeń. Nowoczesne urządzenia pozwolą na bezprzewodowe odczytywanie danych. Sama wymiana licznika jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania aneksu ani nowej umowy.

Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu, dają przedsiębiorcom obsługiwanym przez TAURON zupełnie nowe możliwości i korzyści – mówi Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Nowy licznik ze zdalnym dostępem do danych pomiarowych, przy wykorzystaniu  przez klienta aplikacji eLicznik, pozwoli na lepszą kontrolę zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie narzędzi optymalizujących zużycie energii oraz możliwość dobrania odpowiedniej taryfy do konkretnego profilu zużycia klienta – wyjaśnia Prezes TAURONA.

Akcja wymiany liczników prowadzona jest w wybranej grupie klientów spółki. Chodzi o przedsiębiorców rozliczanych w grupie taryfowej C1x, którzy mają moc umowną wyższą niż 16 kW oraz nie mają dotychczas zainstalowanego licznika zdalnego odczytu.

Cały proces wymiany liczników jest rozłożony na pięć miesięcy i stanowi duże przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne, które wymagało przygotowania z dużym wyprzedzeniem. W grudniu 2019 r. został rozstrzygnięty wspólny przetarg trzech spółek dystrybucyjnych na dostawę liczników zdalnego odczytu, który łącznie dotyczył zakupu ponad 235 tys. szt. Z tej puli, w ramach zamówienia podstawowego wolumenu, dostawa dla TAURON Dystrybucja wynosi 120 tys. liczników. Wspólne postępowanie przetargowe pozwoliło na ograniczenie kosztów dla każdego z jego uczestników.

Termin zakończenia prac, jest założony na 31 września br. Jego dotrzymanie jest bardzo ważne, ponieważ od pierwszego października wszyscy klienci TAURONA powinni być rozliczani  według nowych zasad, to jest z uwzględnieniem opłaty mocowej.

– Konieczność przeprowadzenia instalacji liczników zdalnego odczytu wiąże się z Ustawą o rynku mocy.  Ustawa wymaga naliczania opłaty mocowej na podstawie ryczałtu lub algorytmu. I właśnie do wyliczenia algorytmu dla operatorów systemu dystrybucyjnego konieczne jest pozyskanie profilów obciążenia pochodzących z licznika. Dlatego właśnie dokonujemy teraz masowej wymiany liczników 3-fazowych na liczniki zdalnego odczytu u małych przedsiębiorstw – mówi Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja.

Celem ustawy mocowej jest zapewnienie odbiorcom bezpieczeństwa dostaw energii. Rynek mocy zabezpieczy dostęp do energii elektrycznej w sposób efektywny kosztowo i równy dla wszystkich podmiotów nim objętych. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo energetyczne dla klientów.

Sama wymiana licznika jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania aneksu ani nowej umowy, a TAURON dba również o komfort i bezpieczeństwo klientów podczas wszystkich etapów wykonywania prac. Działania związane z wymianą liczników, w tym wymagające wejścia do lokali lub biur będą wykonywane z zachowaniem zasad ochrony osobistej. Ponadto TAURON Dystrybucja prowadzi z klientami objętymi wymianą, aktywną komunikację informując ich o całym procesie.

Dla klientów TAURONA przygotowana została podstrona dedykowana projektowi zawierająca konieczne informacje, oraz rozprowadzana jest w grupie taryfowej C1x specjalna ulotka informacyjna.

Przygotowana ulotka zawiera informacje o samym projekcie, oraz – dla zapewnienia bezpieczeństwa klientów – również informacje o sposobach weryfikacji osób, które będą dokonywały wymiany. Każdy klient, który będzie miał wątpliwości dotyczące tożsamości osób,  pojawiających się u niego w firmie, może je zweryfikować. Elektromonterzy TAURON Dystrybucja posiadają imienne identyfikatory a ich dane można potwierdzić pod numerem infolinii: 32 606 0 616.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama