News » TAURON obniża emisyjność bloków węglowych

TAURON obniża emisyjność bloków węglowych

20 Maj 2020 Brak komentarzy Share 'TAURON obniża emisyjność bloków węglowych' on Facebook Share 'TAURON obniża emisyjność bloków węglowych' on Email Share 'TAURON obniża emisyjność bloków węglowych' on Print Friendly

Pierwszy z bloków klasy 200 MW w Elektrowni Jaworzno jest już gotowy do funkcjonowania w warunkach rygorystycznych norm środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. W Jaworznie do listopada br. zmodernizowane zostaną trzy bloki, w których montowane są instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) trzykrotnie redukujących emisję tlenków azotu.

– Modernizacja naszych bloków 200 MW jest konieczna, by obniżyć ich emisyjność, a co za tym idzie, by mogły od 2021 r. uczestniczyć w Rynku Mocy – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Wdrożony w 2017 r. program to wieloetapowe i złożone zadanie. Jego zakończenie oznaczać będzie gotowość jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie do działania w nowych rygorach środowiskowych – dodaje Prezes TAURONA.

Kompleksowa umowa z wykonawcą obejmuje zakres prac od dokumentacji projektowej przez wykonawstwo po serwis pogwarancyjny. Najważniejsze zadanie to wykonanie i montaż kompletnej instalacji redukcji emisji tlenków azotu z poziomu 200 mg/m3 do poziomu poniżej 65 mg/m3. Prace prowadzone na pozostałych dwóch blokach 200 MW postępują zgodnie z harmonogramem.

TAURON opracował szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Ogłoszone w 2018 r. przetargi dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki

– Nasi eksperci zaczęli prace nad dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT niezwłocznie po ich ogłoszeniu. Chcieliśmy, by spółka była jak najszybciej gotowa do przeprowadzenia inwestycji w swoich lokalizacjach – wyjaśnia Kazimierz Szynol, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie.

Konkluzje BAT

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 r. konkluzje BAT(najlepszych dostępnych technik), nakładają na duże obiekty energetycznego spalania (LCP) restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, jak również chloru, rtęci i fluorowodoru od sierpnia 2021 r., a także określają wytyczne dotyczące monitoringu emisji.

TAURON Wytwarzanie od 2017 r. realizuje program „Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku”, którego celem jest modernizacja istniejących instalacji w sposób umożliwiający ich eksploatację z dotrzymaniem norm emisyjnych i nowych wymagań rynkowych. Przeprowadzenie programu dostosowania bloków energetycznych do warunków pracy obowiązujących po 2021 r., przyczyni się do wydłużenia okresu ich eksploatacji oraz utrzymania potencjału wytwórczego Grupy TAURON.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Wpis został opublikowany 20 Maj 2020 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć