Ochrona środowiska

Modernizacja instalacji Hydroodsiarczania Gudronu nabiera realnych kształtów

PKN ORLEN podpisał umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla modernizacji instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG). Dzięki temu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku zwiększy się efektywność produkcji w kierunku produktów wysokomarżowych, tj. benzyn i oleju napędowego.

Inwestujemy w rozwój naszych aktywów rafineryjnych, koncentrując się na produktach generujących najwyższe marże. To nasza odpowiedź na globalne zmiany w branży paliwowo-energetycznej, w tym coraz bardziej restrykcyjne regulacje światowe. Jednocześnie budujemy cały łańcuch wartości, tak aby umacniać rynkową pozycję i sprostać konkurencji nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dzięki wdrożeniu najnowszych i sprawdzonych w skali przemysłowej osiągnięć technologii H-Oil, analizowanej przez PKN ORLEN, instalacja HOG w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku może dołączyć do grona najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie. Instalacja HOG ma strategiczne znaczenie dla PKN ORLEN w kontekście nowych regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), które ograniczają zawartość siarki w paliwie morskim z 3,5% do maksymalnie 0,5%. Pozostałość z tej instalacji posiada bowiem jakość umożliwiającą wykorzystanie jej jako główny komponent ciężkiego oleju opałowego, w tym jako paliwo morskie.

PKN ORLEN podpisał w firmą Axens umowę, dzięki której nabędzie prawa do używania rozwiązań technicznych stosowanych obecnie na najnowszych instalacjach typu HOG oraz pozyska dokumentację pozwalającą na ich wdrożenie. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru generalnego wykonawcy inwestycji.

Instalacja HOG została uruchomiona w 1999 r. i pod względem generowanej marży jest jedną z kluczowych w płockiej rafinerii. Technologia hydroodsiarczania gudronu umożliwia pogłębienie przerobu ropy naftowej w kierunku produktów o znacznie większym potencjale ekonomicznym. W efekcie procesów zachodzących w reaktorach HOG  poprawie ulega jakość uzyskiwanych tam produktów.

Celem nadrzędnym modernizacji instalacji HOG jest wzrost marży Koncernu, między innymi dzięki poprawie uzysków oleju napędowego, lepszemu wykorzystaniu potencjału katalizatora oraz wyeliminowaniu konieczności wiosennego postoju remontowego kolumny próżniowej – mówi Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju.

Firma Axens wykonała wcześniej na zlecenie PKN ORLEN studium wykonalności dla modernizacji instalacji HOG wskazując w nim warianty oraz obszary do potencjalnej poprawy wyników produkcyjnych instalacji.

Źródło: PKN ORLEN SA

Działy

Reklama