Ciepłownictwo

8,5 mln zł pozyskanych na modernizacje sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. za ponad 12 mln zł przebuduje sieci ciepłownicze w mieście. PEC pozyskało ponad 8,5 mln zł bezzwrotnej dotacji na realizację zadania.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. pozyskało dotację w kwocie 8 510 268,00 zł na przeprowadzenie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego w mieście, mającego na celu ograniczenie strat przesyłu i dystrybucji ciepła.

Dziś (15 maja) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu. Całkowity koszt projektu to 12 317 318,40 zł. Składają się na niego kwota przyznanej dotacji 8 510 268,00 zł, pożyczka zwrotna z NFOŚiGW w kwocie 1 501 812,00 zł oraz kwota VAT finansowana ze środków własnych.

Zakres projektu obejmuje poprawę bezpieczeństwa systemowego przy przesyłaniu ciepła poprzez budowę sieci cieplnej w celu wyłączenia wyeksploatowanej napowietrznej sieci ciepłowniczej oraz wymianę izolacji termicznej na sieci kanałowej.

Dzięki realizacji projektu polegającego na modernizacji systemu ciepłowniczego (sieci i węzłów cielnych) w znaczący sposób ulegnie poprawie sprawność przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na terenie miasta.

Kierunkowym celem realizacji projektu jest wdrażanie polityki energetycznej w zakresie oszczędności w wykorzystaniu energii cieplnej na szczeblu gminy. Podstawowym celem przebudowy systemu ciepłowniczego jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery.

Po podpisaniu umów na dofinansowanie z NFOŚiGW ogłaszane będą przetargi na realizację zadania. Roboty wykonawcze będą mogły rozpocząć się po sezonie zimowym.

Źródło: www.umciechanow.pl

Działy

Reklama