Elektroenergetyka

Tauron Dystrybucja planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii napowietrznych SN na linie kablowe

W Tauron Dystrybucja ponad 38% linii energetycznych średniego napięcia zostało już skablowanych. W perspektywie długoletniej spółka planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych SN na linie kablowe.

Na koniec 2019 r. Tauron Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku przybywa ich w spółce średnio o tysiąc kilometrów a wpływ na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

Do 2040 r. spółka chce zwiększyć udział sieci kablowych do poziomu 75%. Jest to założenie długoterminowe, jednak dla energetyki, gdzie duże inwestycje sieciowe planowane i realizowane są w cyklach wieloletnich, jest to realny i ambitny plan.

Tauron Dystrybucja w pierwszej kolejności prowadzi przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadziowych i zasilających duże liczby klientów. Uszkodzenia linii napowietrznych powodowane są głównie przez gwałtowne zjawiska pogodowe. Wichury, intensywne burze, czy nawet trąby powietrzne występują w różnych lokalizacjach bez możliwości ich przewidzenia i znalezienia prawidłowości w występowaniu oraz częstotliwości.

Dlatego spółka prowadzi stopniową, równomierną przebudowę sieci na całym obszarze swojego działania. Przy planowaniu przebudowy istniejących linii napowietrznych analizowane są możliwości prowadzenia ich tras w nowych lokalizacjach, często wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych, potrzeb klientów i osiągnięcia optymalnego układu pracy sieci. W praktyce, z uwagi na bariery związane z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych, działania związane z odbudową i rozwojem sieci SN są planowane i realizowane coraz częściej w technologii kablowej. W przyszłości jednak tempo przebudowy zależeć będzie głównie od możliwości finansowych, dostępności zasobów, możliwości pozyskania prawa drogi oraz potencjału rynku wykonawców. Dla skutecznej realizacji programu przebudowy linii napowietrznych SN na linie kablowe konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, mających na celu uproszczenie pozyskania prawa drogi dla inwestycji liniowych.

Dla dystrybutora energii zwiększenie udziału linii kablowych SN powoduje zmianę warunków technicznych funkcjonowania sieci. Dlatego przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, Tauron Dystrybucja uwzględnia również inwestycje towarzyszące, takie jak modernizacja układów kompensacyjnych, poprawa uziemień, dobudowa nowych sekcji na stacjach, a w niektórych przypadkach również rozbudowa sieci wysokich napięć.

Skablowanie sieci to nie jedyne działania spółki zmniejszające awaryjność sieci i poprawiające niezawodności dostaw energii. Na przestrzeni ostatnich lat ewaluowała również technologia linii napowietrznych SN a więc tych obecnie występujących w naszym krajobrazie najczęściej. Parametry i wytrzymałość linii przebiegających w terenie są sukcesywnie poprawiane poprzez stosowanie coraz nowocześniejszych technologii, przewodów w osłonie i zwiększenie wytrzymałości mechanicznych linii.

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Działy

Reklama