Elektroenergetyka

Grupa PGE gwarantuje przejrzystość procedur zakupowych

Grupa PGE, w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, wprowadza możliwość śledzenia otwarcia ofert on-line w prowadzonych postępowaniach zakupowych. Ma to na celu utrzymanie transparentności i zachowanie najwyższych standardów w realizacji procedur zakupowych. 

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE wyspecjalizowana w obsłudze systemów telekomunikacyjnych i informatycznych, przygotowała rozwiązanie, które umożliwi kontrahentom śledzenie on-line procesów związanych z otwarciem ofert w postępowaniach zakupowych, realizowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE.

– Mając na względzie ochronę zdrowia naszych Pracowników realizujących procesy zakupowe, a także Wykonawców, uruchamiamy publiczną transmisję on-line z otwarcia ofert w ramach prowadzonych postępowań zakupowych. Nowe rozwiązanie, przy zachowaniu transparentności oraz ciągłości procesu zakupowego, umożliwia dostęp dla wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych na Zamawiającego przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych – mówi Piotr Skrzyński, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy.

Inicjatorem rozwiązania jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, największa ze spółek z Grupy PGE, prowadząca duże inwestycje i realizująca setki postępowań zakupowych miesięcznie. PGE GiEK jest również organizatorem pierwszej w Grupie transmisji z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu na zakup żurawi dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Transmisja odbędzie się w poniedziałek, 27 kwietnia. Informacje na temat kolejnych planowanych w najbliższym czasie transmisji on-line z otwarcia ofert zainteresowani znajdą w zakładce „Przetargi” na stronach internetowych poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE. Każdorazowo do konkretnej transmisji w ramach danego postępowania będzie prowadził link, po kliknięciu w który będzie można wziąć udział on-line w otwarciu ofert.

To kolejne rozwiązanie wykorzystujące narzędzia on-line, wdrażane w Grupie PGE. Wyłącznie zdalne kanały komunikacji z klientami są stosowane od początku wystąpienia zagrożenia związanego z Covid-19 przez spółki PGE Obrót i PGE Dystrybucja. Rosnąca popularność tych kanałów, potwierdzana również rosnącą liczbą rozwiązanych spraw i podpisanych umów drogą internetową, motywuje kolejne spółki z Grupy do wypracowywania rozwiązań on-line wspierających działalność biznesową PGE i wychodzących naprzeciw klientom i partnerom biznesowym.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama