Paliwa dla energetyki

Sprawozdania dotyczące paliw i biopaliw ciekłych tylko elektronicznie

W ramach prac rządu nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, Prezes URE przedstawił szereg postulatów. Jeden z nich dotyczył ułatwień dla przedsiębiorców branży paliwowej w składaniu regulatorowi sprawozdań dotyczących paliw i biopaliw ciekłych.

Sprawozdania dotyczące paliw i biopaliw ciekłych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Nowe przepisy ujęte w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej stanowią, że w czasie trwania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, sprawozdania oraz informacje dotyczące paliw ciekłych i biopaliw ciekłych można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wydłużenie terminu składania sprawozdań z realizacji NCW o 30 dni

Ponadto terminy składania sprawozdań za 2020 r., o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 30b ust. 1 i 3), składane przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy zostały wydłużone o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w przepisach dotychczasowych.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama