Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM z kompletem pozwoleń na budowę dla projektu Baltic Pipe w Polsce

W dniu 22 kwietnia br. Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę dla części podmorskiej gazociągu Baltic Pipe w Polsce. Tym samym GAZ-SYSTEM zakończył etap uzyskiwania pozwoleń dla projektu Baltic Pipe w Polsce.

Uzyskanie tego pozwolenia oznacza, że GAZ-SYSTEM może rozpocząć budowę wszystkich gazociągów i obiektów Baltic Pipe w Polsce, zarówno na morzu, jak i na lądzie. Wkrótce też podpiszemy umowę na wykonanie prac budowlano-montażowych dla gazociągu podmorskiego – powiedział Tomasz Stępień Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Ostatnie wydane pozwolenie obejmuje 56 km gazociąg podmorski wraz z jego wyjściem z morza. Gazociąg kończyć się będzie na tzw. pierwszym suchym spawie tj. punkcie stanowiącym połączenie gazociągu podmorskiego z infrastrukturą lądową.

Cześć budowanego gazociągu będzie wykonana metodą mikrotunelingu tzn. około 600 metrów rury zostanie poprowadzonych pod linią brzegową. Dzięki tej metodzie brzeg morski, a także pas wydm i klif przybrzeżny pozostaną nienaruszone.

W listopadzie 2019 r. GAZ-SYSTEM uzyskał decyzję środowiskową, a na początku stycznia tego roku wojewoda zachodniopomorski podpisał decyzję lokalizacyjną dla tego gazociągu. Z początkiem kwietnia br. spółka otrzymała również pozwolenie na budowę dla tzw. odcinka lądowego gazociągu podmorskiego. Wcześniej uzyskane zostały też wszystkie pozwolenia na budowę dla części lądowej projektu Baltic Pipe w Polsce.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama