OZE

Ekologiczne wskaźniki w raporcie rocznym TAURONA

TAURON przez ostatnie lata umacniał swoją pozycją przedsiębiorstwa wyznaczającego trendy w raportowaniu zintegrowanym. Podsumowując kluczowe wydarzenia i osiągnięcia 2019 r. Grupa włączyła się w globalny trend, opisując wpływ swojej działalności na środowisko, otoczenie społeczne oraz sferę zarządzania (ESG). Jest to także odpowiedź na pojawienie się w 2019 r. nowego indeksu giełdowego WIG-ESG.

Najnowszy raport jest jednak przede wszystkim podsumowaniem gruntownej transformacji biznesu realizowanej pod hasłem Zielony Zwrot TAURONA.

Raport jest dostępny pod adresem https://raport.tauron.pl/

W tym roku nasz raport ma szczególny charakter. Za jego pośrednictwem chcemy pokazać, jak wywiązujemy się ze zobowiązań sformułowanych w zaktualizowanej strategii. W 2019 r. podwoiliśmy moce zainstalowane w technologii wiatrowej i znaleźliśmy się pod tym względem na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych – mówi Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Zachęcam do lektury raportu i zapoznania się z naszymi ambitnymi planami, których kluczowym punktem będzie 2030 r. – dodaje Prezes TAURONA.

Przebudowie uległa struktura i zakres raportu, co w dużej mierze jest efektem dialogu, który TAURON prowadzi z podmiotami analizującymi działalność Grupy pod kątem ESG. Najnowsza realizacja to szczegółowa opowieść o tym, jak energetyka wpływa na środowisko i społeczeństwa oraz o tym, jak gwałtownie zmieniające się oczekiwania otoczenia wpływają na sektor. Szczegółowo opisane projekty jasno pokazują, w jaki sposób TAURON czynnie uczestniczy w transformacji krajowej energetyki w kierunku rozwijania źródeł zeroemisyjnych.

Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które wykorzystane są w treści raportu, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI Standards.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama