Ciepłownictwo

Dofinansowanie dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA na inwestycje w bezpieczeństwo i ekologię

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prawie 17 milionów złotych dofinansowania do projektów modernizacji oraz budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Celem nadrzędnym tych inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w województwie śląskim. 

W siedzibie WFOŚiGW w Katowicach podpisano umowy dotyczące wsparcia finansowego dwóch projektów realizowanych przez spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dzięki dofinansowaniu zbudujemy nowe urządzenia energetyczne, które będą produkowały energię elektryczną i ciepło a także ograniczą emisję dwutlenku węgla do atmosfery – powiedział Marek Rusakiewicz, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.

Pierwszy projekt p.n. „Modernizacja instalacji kogeneracyjnych w Oddziale Pniówek” dofinansowany zostanie kwotą 8 700 576,00 złotych przy całkowitej wartości inwestycji 22 444 000,00 złotych brutto. W ramach projektu planowana jest wymiana dwóch wyeksploatowanych jednostek na nowe silniki kogeneracyjne.

Drugi projekt p.n. „Budowa instalacji kogeneracyjnej o mocy 2 x 2 MWe w Oddziale Zofiówka” dofinansowany zostanie kwotą 8 274 847,61 złotych przy całkowitej wartości inwestycji 21 700 644,00 złotych brutto. W ramach projektu planowana jest budowa dwóch silników kogeneracyjnych.

– Nowe jednostki będą się charakteryzowały większą sprawnością  wytwarzania energii. Będą zasilane dostępnym paliwem gazowym pochodzącym z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Celem realizowanego zadania jest budowa takiej infrastruktury technicznej, która pozwoli na zapewnienie produkcji ciepła i energii elektrycznej w pełnym skojarzeniu w celu zwiększenia efektywności produkcji – powiedział Artur Michałowski, Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.

Źródło: PGNiG TERMIKA

 

Działy

Reklama