Elektroenergetyka

PGNiG z certyfikowanym Systemem Zarządzania Energią

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uzyskała certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012. Skutecznie stosowany SZE przyczyni się do poprawy wyniku energetycznego, czyli obniżenia kosztów zużycia energii oraz mniejszego oddziaływania na środowisko.

– Posiadając certyfikację dla Systemu Zarządzania Energią, nie tylko realizujemy obowiązek ustawowy. Mądre zarządzanie energią w całym procesie produkcji węglowodorów ma zasadnicze znaczenie dla finansów Spółki i środowiska naturalnego, z którego zasobów korzystamy. Mamy gwarancję, że proces gospodarowania energią jest procesem kontrolowanym – skomentował Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Uzyskanie certyfikatu to także wyraz uznania dla pracy centrali naszej spółki oraz jej oddziałów terenowych, których pracownicy przygotowali i wdrożyli System Zarządzania Energią w całej organizacji – dodał.

W trakcie audytów certyfikujących Spółka została poddana badaniu skuteczności wdrożonego SZE według wymogów normy PN-EN ISO 50001. Pracownicy Centrali PGNiG SA oraz jej Oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie mieli możliwość zademonstrowania praktycznych przypadków zastosowania i funkcjonowania udokumentowanych procedur SZE, m.in. w procesie planowania energetycznego, przeprowadzali przeglądy energetyczne, określali wskaźniki wyniku energetycznego, cele i zadania. Dzięki temu oceniono stopień wdrożenia systemu.

Uzyskanie certyfikatu dla SZE oznacza też dla PGNiG SA zwolnienie z obowiązku  przeprowadzania co cztery lata audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Projekty realizowane w ramach utrzymywania SZE przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej. To dodatkowy element wypełnienia obowiązku ustawowego przez sprzedawcę gazu ziemnego i energii elektrycznej, jakim jest PGNiG SA.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama