Elektroenergetyka

Prawie 1,8 mld zł na stabilną sieć wydał TAURON

70 tysięcy zadań na sieci zrealizowała w 2019 r. spółka TAURON Dystrybucja. Inwestycje te kosztowały 1,78 mld zł. Zrealizowane projekty pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć na południu Polski, co przekłada się na stabilność dostaw energii dla ponad 5,5 mln klientów.

Dzięki tym inwestycjom TAURON jest krajowym liderem pod względem rozwoju sieci dystrybucyjnej. Spółka wydatkuje swoje środki w taki sposób, by optymalnie realizować programy nastawione na wzrost niezawodności i ciągłości dostaw energii (poprawa wskaźników niezawodności SAIDI i SAIFI), co wpływa na zmniejszenie liczby przerw w dostawach energii dla klientów.

Spółka realizuje każdego roku ok. 70 tysięcy różnego rodzaju zadań sieciowych. Współpracujemy w tym zakresie ze sprawdzonymi od lat podmiotami, do których mamy zaufanie i wiemy, że kompetentnie realizują zlecone prace – wyjaśnia Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja. – Spółka jest w dobrej kondycji finansowej i nie ma żadnych zaległości płatniczych – wyjaśnia Prezes Zasina.

W 2019 r. kluczowym kierunkiem dla spółki była realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem nowych odbiorców – w sumie zrealizowanych zostało ponad 38 tys. takich umów.

Wśród zakończonych dużych inwestycji przyłączeniowych warto wskazać stację 110/15 Przeciszów, która powstała na potrzeby klientów z Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze.

Zakończone zostały długotrwałe prace modernizacyjne linii 110 kV relacji GPZ Skoczów – GPZ Strumień na obszarze oddziału w Bielsku Białej, linii 110kV S-224/S-226 na terenie Wałbrzycha, linii 110 kV relacji Głubczyce – Prudnik w Opolu oraz relacji Tucznawa – Lipówka i Bukowno – Lipówka w Będzinie.

Do innych dużych zadań inwestycyjnych zakończonych w 2019 r. należała kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Strusina w okolicach Tarnowa, która miała na celu zwiększenie niezawodności pracy stacji oraz poprawę warunków ruchowych pracy sieci 110 kV, gwarantującej zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Najwięcej przyłączeń do sieci

W działaniach inwestycyjnych TAURONA pojawiają się też nowe wyzwania. Przykładem jest dostosowywanie sieci do przyłączenia coraz większej liczby mikroinstalacji. Spółka jest liderem pod względem tego typu działań.

W 2019 r. TAURON Dystrybucja zanotował rekord w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do sieci energetycznej – było ich aż 30,4 tys., o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w roku poprzednim. W sumie spółka przyłączyła już ponad 47 tys. tego typu instalacji.

Największą liczbę przyłączeń TAURON odnotował na terenie województw śląskiego – 17,2 tys. i małopolskiego – 15 tys. Na Dolnym Śląsku było to ponad 9,1 tys., a na Opolszczyźnie 4 tys. przyłączonych mikroinstalacji.

Spośród wszystkich mikroinstalacji, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego TAURON przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe – tłumaczy Prezes Zasina. – Drugi ważny obszar z zakresu nowych technologii, który wpływa na podejmowane decyzje inwestycyjne, to konieczność stworzenia warunków technicznych do wdrażania sieci inteligentnych (SMART) – wyjaśnia.

Priorytetem spółki jest też zapewnienie rezerwowego zasilania podczas awarii oraz skracanie ciągów liniowych, co zmniejsza spadki napięć na końcach obwodów. Spółka intensywnie poszukuje i wdraża technologie, które są odporne na wpływ otoczenia, w tym szczególnie na zjawiska atmosferyczne.

Ambitny plan

Spółka pełni ważną role systemową w czasie walki z pandemią koronawirusa. Dzięki zaangażowaniu służb technicznych, dyspozytorów, elektromonterów i dyżurnych pogotowia energetycznego gwarantuje pewność dostaw prądu.

TAURON Dystrybucja przygotowuje się również na trudny okres w gospodarce po szczycie pandemii koronawirusa. Jeżeli uda się utrzymać ambitny plan inwestycyjny, to przetrwać będą mogły również tysiące małych i średnich firm powiązanych ze spółką.

Naszym głównym obowiązkiem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz płynnych dostaw energii elektrycznej klientom – mówi  wiceprezes zarządu TAURON Dystrybucja. – Analizujemy rządową tarczę antykryzysową, aby w najlepszy możliwy sposób przygotować się na trudniejszy moment w gospodarce. Jesteśmy silnym i stabilnym podmiotem, który wydaje każdego roku na inwestycje około 1,8 mld zł. Dzięki nam działa kilka tysięcy lokalnych firm – podkreśla Topolski.

Wybuch pandemii spowodował zmiany w funkcjonowaniu całej gospodarki. Obecna sytuacja epidemiczna wpłynęła znacząco na ograniczenie działalności biznesowej odbiorców spółki, a złożona sytuacja w gospodarce skutkuje ograniczeniem części działań, w tym planów inwestycyjnych różnych podmiotów. Dla TAURON Dystrybucja oznacza to również konieczność niestandardowego podejścia do zarządzania inwestycjami oraz prowadzonej działalności.

Jednym z pierwszych rozwiązań, po które postanowiła sięgnąć spółka jest zwrócenie się do samorządowców z wnioskiem o czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Jeżeli gminy zgodzą się na przedstawione propozycje, to spółka dysponować będzie większym budżetem inwestycyjnym na własne działania i w konsekwencji na rozruch gospodarki.

Obecnie, w związku z rozwojem zagrożenia epidemiologicznego i zmianami w gospodarce musimy odpowiednio dostosowywać nasze relacje z klientami, z samorządami, ale również z wykonawcami zadań inwestycyjnych, tak aby nie miało to negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii do klientów i działalność naszej spółki. Jest to szczególnie ważne i odpowiedzialne zadanie z uwagi na fakt, jak ważną rolę pełni energetyka w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. – podkreślił Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama