CSR w Energetyce

PGE przy wsparciu wolontariuszy przekazuje Seniorom płyny do dezynfekcji rąk

PGE Polska Grupa Energetyczna kontynuuje działania związane ze wsparciem walki z rozprzestrzenianiem koronawirusa. Dzisiaj PGE przekazała Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej 22 kanistry płynu do dezynfekcji rąk, które przy pomocy wolontariuszy trafią do Seniorów, a także przelała środki na konto kolejnego, siedemnastego już szpitala.

Seniorzy i osoby starsze znajdują się w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem. PGE angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym i przekazała 22 kanistry płynu do dezynfekcji rąk o 70% zawartości alkoholu, wyprodukowanego przez Orlen Oil Krajowemu Instytutowi Gospoadarki Senioralnej.

– Seniorzy to osoby, które  powinny być teraz objęte naszą troską, dlatego zaangażowaliśmy się w projekt Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, przy pomocy którego przekazane zostaną niezbędne w obecnej sytuacji płyny do dezynfekcji – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kanistry z płynem do dezynfekcji rąk PGE przekazała Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej, który za pomocą wolontariuszy rozdystrybuuje je wśród osób starszych. Przy okazji wolontariusze będą edukować Seniorów, jak ważna jest higiena rąk także wtedy, kiedy nie wychodzą z domu.

– Bardzo dziękujemy PGE Polskiej Grupie Energetycznej, że zaangażowała się w pomoc dla Seniorów. Płyny do dezynfekcji trafią do osób starszych, do naszych podopiecznych z Pienińskich Domów Dziennego Pobytu. Przekażemy je również Seniorom z Warszawy i okolic, z którymi jesteśmy w kontakcie – mówi Marzena Rudnicka, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Na co dzień Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zajmuje się wspieraniem działań na rzecz Seniorów. Obecnie, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa, zajmuje się pozyskiwaniem pomocy dla Seniorów. Instytut uruchomił już portal ABC Senior.com.pl, na którym wszyscy zainteresowani mogą znaleźć najważniejsze informacje dotyczące bieżącej sytuacji w kraju, pomocy lekarskiej, czy też ofertę kulturalną online. Ponadto od kwietnia ruszyła akcja #seniorsamwdomu, która ma na celu pokazanie, jak ważna jest troska o Seniorów w obecnej sytuacji.

Grupa PGE angażuje się w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od samego początku. W tym celu przekazała darowizny o łącznej wartości 5 mln złotych na rzecz 17 szpitali, które przeznaczyły je na zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, testów diagnostycznych i aparatury do intensywnej terapii. Siedemnasta darowizna w kwocie 185 528 zł trafiła dzisiaj do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. Dzięki niej powstanie dodatkowe laboratorium wirusologiczne do przeprowadzenia testów. Szpital dokona zakupu niezbędnego sprzętu
i wesprze w ten sposób Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.

Dodatkowo, osiemdziesięciu pracowników Grupy PGE wspiera Infolinię NFZ w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00, a niektórzy wolontariusze obsługują Infolinię także w soboty i niedziele w godz. 17-19. Grupa PGE otoczyła także opieką Powstańców Warszawskich, a wielu pracowników pomaga osobom starszym w ramach wolontariatu pracowniczego.

Grupa PGE włączyła się również do akcji #MAPdlaPolaków, której celem jest wspieranie ochrony zdrowia oraz promowanie zasad bezpieczeństwa pod hasłem #zostańwdomu.
Akcja #zostańwdomu skierowana jest także do Klientów, zachęcając ich do kontaktów z PGE „na odległość” za pomocą zdalnych kanałów komunikacji.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama