Elektroenergetyka

Zmiany w zarządzie PGE GiEK

Skład Zarządu PGE GiEK przedstawia się następująco:

  1. Wioletta Czemiel-Grzybowska – Prezes Zarządu,
  2. Zbigniew Fałek – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania,
  3. Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem,
  4. Zbigniew Kasztelewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia,
  5. Rafał Mucha – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
  6. Andrzej Kopertowski – Wiceprezes Zarządu (wybrany przez pracowników Spółki).

Prezes Zarządu Wioletta Czemiel-Grzybowska:

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendystka staży zagranicznych, m.in. na Illinois University of Chicago czy Long Island University of New York.

Od 2007 r. związana gazownictwem – Kierownik Działu Inwestycji w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Od 30 marca 2016 r. Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Warszawie, od października 2017 do stycznia 2020 pełniła funkcje Członka Zarządu ds. rozwoju i inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Nauczyciel akademicki, praktyk gospodarczy, a także ekspert ekonomiczny administracji publicznej, wieloletni członek Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Pełnomocnik Dziekana do Spraw Współpracy z Przedsiębiorstwami i Administracją Publiczną na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Innowator i wdrożeniowiec prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Autorka książek i ponad 70 publikacji, w tym międzynarodowych z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości technologicznej, a także inwestycji infrastrukturalnych.

Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania Zbigniew Fałek:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich i studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa). Ukończył również studia magisterskie na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności informatyka, a także program o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive Development Program Management II prowadzony przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School Publishing. Od 1994 roku nieprzerwanie w branży energetycznej. W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. (Obecnie PGE Dystrybucja S.A.). Następnie zajmował się działalnością doradczą z zakresu modelowania i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. W latach 2015-2019 był Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto i jednocześnie Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren S.A.

Ekspert European Cybersecurity Forum (CYBERSEC) oraz projektów B&R w branży energetycznej. Twórca rozwiązań z zakresu ochrony środowiska pracy w elektrowniach węglowych i elektrociepłowniach (zapylenie, hałas, mikroklimat) oraz budowy i interpretacji złożonych modeli ryzyka, audytu procesów biznesowych i analizy przepływów finansowych przedsiębiorstwa. Autor kilkunastu opracowań z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, projektowania systemów ICT/OT oraz publikacji w magazynach branżowych i magazynach dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Działy

Reklama